1 Jan Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God

Foto: Pixabay.com

Théotokos: de God-barende. Deze titel ontving de Heilige Maria op het Concilie van Éfese in 431. Maria is werkelijk de Moeder van God. Hiermee werd bovendien benadrukt dat Jezus Christus waarlijk God, maar tegelijkertijd ook waarlijk mens is. Er werd in die tijd namelijk hevig over de twee naturen van Jezus gediscussieerd.

De titel Moeder van God laat de rol van Maria zien in de heilsgeschiedenis van de Kerk. Al voordat Jezus werd geboren, sprak Elisabeth haar, bezield door de Heilige Geest, aan als ‘de moeder van mijn Heer’. Maria’s ja-woord maakte het mogelijk dat God mens kon worden in Christus. De geboorte van Jezus en het moederschap van Maria zijn twee aspecten van hetzelfde mysterie: de menswording van God.

Omdat Maria ons Jezus geeft, haar zoon, is zij de Moeder van God en onze moeder; wij kunnen haar al onze zorgen en onze verlangens toevertrouwen: zij bidt voor ons, zoals zij voor zichzelf gebeden heeft: ‘Mij geschiede naar uw woord’ (lucas 1:38). Doordat wij ons toevertrouwen aan haar gebed, geven wij ons met haar over aan de Wil van God: ‘Uw Wil geschiede’. [Catechismus van de Katholieke Kerk, 2677]

Dat Maria, Moeder van Jezus de Vredevorst, Koningin van de Vrede is, komt eveneens tot uitdrukking op 1 januari, die de Werelddag van de Vrede is.

Wees gegroet Maria, vol van genade… Hoe bid je de rozenkrans eigenlijk? Klik hier

Lees ook
Christus is geboren!
Stille nacht
Troost, troost toch mijn volk…
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox