1 nov Hoogfeest Allerheiligen

De heiligen die we op 1 november vieren zijn alle mensen die door hun leven op aarde heilig zijn geworden en na hun dood in de hemel zijn opgenomen, maar die geen eigen feestdag door het jaar hebben. En dat zijn er heel wat! De evangelist Johannes spreekt in zijn Openbaring van ‘een overgrote menigte die niemand tellen kan’.

“De heiligen zijn voorbeelden om na te volgen. En laten we wel wezen: niet alleen de heiligverklaarde, maar ook de heiligen, om zo te zeggen, van ‘hiernaast’, die met de genade van God, zich hebben ingespannen om het Evangelie te beleven in de gewoonheid van hun leven. Dit soort heiligen hebben ook wij ontmoet, misschien hadden we er een in ons gezin gehad, of onder vrienden en kennissen.

Hun daden van liefde en barmhartigheid navolgen, is een beetje als hun aanwezigheid in deze wereld laten duren. Die evangelische daden zijn de enige die de vernietiging van de dood weerstaan: een gebaar van tederheid, edelmoedige hulp, tijd besteed om te luisteren, een bezoek, een goed woord, een glimlach… Misschien lijken deze gebaren ons onbetekenend, maar in de ogen van God hebben ze eeuwigheidswaarde, want liefde en medelijden zijn sterker dan de dood.”

– Paus Franciscus, Angelus 1 nov 2015 –
(bron: RKDocumenten.nl)

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox