11 juli Hoogfeest H. Benedictus: Neig het oor van je hart

Foto: Mick Haupt – Unsplash.com

‘Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester, en neig het oor van je hart.’ Zo begint de Regel voor Monniken die de heilige Benedictus van Nursia halverwege de zesde eeuw schreef.

Sint Benedictus werd geboren in Italië rond 480, in een adellijke familie. Na zijn studies in Rome trok hij zich terug in de eenzaamheid om een leven als kluizenaar te leiden, maar werd uiteindelijk gekozen tot abt van een klooster.

Benedictus wordt in de Latijnse kerk gezien als de vader van het kloosterleven. Ook is hij de patroon van Europa. Zowel de Benedictijnen als de Cisterciënzers leven nog steeds volgens de leefregel die hij opstelde. Die regel benoemt de drie pijlers van ons leven: het koorgebed, het werk en de lectio divina.

11 Juli is de datum waarop de Kerk hem gedenkt.

Wat hebben Cisterciënzer zusters met de heilige Benedictus te maken? Lees het hier.

Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester, en neig het oor van je hart. Aanvaard gewillig de vermaningen van je liefdevolle vader en breng ze metterdaad ten uitvoer,om zo door de inspanning van je gehoorzaamheid weer tot Hem terug te keren van wie je je door de slapheid van de ongehoorzaamheid hebt verwijderd.

Tot jou richten zich nu mijn woorden, wie je ook bent, die afstand doet van je eigen wil om in dienst te treden van de ware Koning: Christus de Heer, en die daartoe de sterke en roemrijke wapenen van de gehoorzaamheid opneemt.”

– Regel van Benedictus 1:1-3 –

Bekijk hier een mooie video over het leven van de heilige Benedictus (Engelstalig, ca. 3 minuten):

Lees ook
‘Roeping is belangrijk om gelukkig te worden’
De woestijn in
Vreugde als een wilde rivier

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox