11 juli Hoogfeest H. Benedictus

Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester, en neig het oor van je hart:

Aanvaard gewillig de vermaningen van je liefdevolle vader en breng ze metterdaad ten uitvoer,om zo door de inspanning van je gehoorzaamheid weer tot Hem terug te keren van wie je je door de slapheid van de ongehoorzaamheid hebt verwijderd.

Tot jou richten zich nu mijn woorden, wie je ook bent, die afstand doet van je eigen wil om in dienst te treden van de ware Koning: Christus de Heer, en die daartoe de sterke en roemrijke wapenen van de gehoorzaamheid opneemt.
– Regel van Benedictus 1:1-3 –

Wat hebben Cisterciënzer zusters met de heilige Benedictus te maken? Lees het hier.