15 aug Hoogfeest Maria Hemelvaart

Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria, de Moeder Gods, in de hemel is opgenomen; we noemen dit feest ook wel ‘Maria Hemelvaart’. Strikt genomen is deze term niet juist: Maria is namelijk niet zélf ten hemel gevaren, zoals haar Zoon Jezus met Hemelvaart, maar zij is ten hemel opgenomen. Alle Cisterciënzerkloosters zijn toegewijd aan Maria, en Maria Hemelvaart is het patroonsfeest van onze orde.

“Wegens haar nauwe, onverbrekelijke banden met de geheimen van menswording en verlossing is de heilige Maagd, de onbevlekte, aan het einde van haar aardse leven met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en gelijkvormig geworden aan haar verrezen Zoon: voorafspiegeling van wat eens alle rechtvaardigen ten deel zal vallen.”

“En wij geloven, dat de heilige moeder van God, tweede Eva, moeder van de Kerk, in de hemel nog steeds haar moederlijke taak vervult voor ieder lid van Christus’ lichaam: nog steeds werkt ze mee aan het ontkiemen en groeien van het goddelijk leven in de ziel van alle gelovigen.”

Uit: Paus Paulus VI, Solemni hac liturgia – Credo van het volk van God (1968).
RKDocumenten.nl