2 Feb Maria Lichtmis

Foto: Pixabay.com

‘Nu kunt Gij, Heer, volgens Uw woord, Uw dienstknecht laten gaan in vrede…’ Elke avond in de Completen zingen we het Nunc Dimittis, zoals de lofzang van Simeon ook wordt genoemd. Wie was die Simeon, en wat heeft hij met dit feest te maken? Kijk eens naar de afbeelding: Simeon houdt de kleine Jezus in zijn armen. Links van hem zie je de H. Jozef met twee duifjes, en naast hem, geknield, de Moeder Gods. Want wat is er aan de hand?

Veertig dagen na Zijn geboorte komen Jozef en Maria naar de Tempel in Jeruzalem om Jezus op te dragen aan de Heer. De twee duifjes die Jozef in zijn handen heeft, zijn hun offergave. Het is een offer van arme mensen. Het feest van Maria Lichtmis heet officieel dan ook ‘Opdracht van de Heer’.

Simeon was volgens het Evangelie een ‘wetgetrouw en vroom man’. Zijn leven lang heeft hij de komst van de Messias verwacht. God had hem gezegd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien, en Simeon geloofde dat God Zijn beloften nakomt. En nu drijft de Heilige Geest hem naar de Tempel en is het moment gekomen waarop die belofte wordt vervuld. Eíndelijk… Hij neemt de Heer in zijn armen en dankt God. ‘Nu kunt Gij, Heer, volgens Uw woord, Uw dienstknecht laten gaan in vrede…’.

De Kerk gedenkt op 2 februari dat Maria haar Zoon heeft opgedragen aan God. Het is dus een feest van Jezus én van Maria. ‘De Heer Jezus werd veertig dagen na zijn geboorte door Maria en Jozef naar de tempel gebracht, – van buitenaf beschouwd om te voldoen aan de wet van Mozes, maar in feite kwam Hij als het licht ter openbaring aan de volken en als de glorie van zijn volk Israël, naar zijn gelovig en jubelend volk,’ zo staat te lezen in het Romeins martyrologium.

Van oudsher is er op dit feest voorafgaand aan de H. Mis een lichtprocessie, die herinnert aan de intocht van de Heer in de Tempel – het huis van de Vader waar Hij op deze dag voor het eerst binnenging. Bij aanvang worden ter ere van Christus, ‘het Licht dat voor de heidenen straalt’ (Lc 2:32), de kaarsen die de gelovigen in de hand hebben, gezegend. Vervolgens gaan we, met de brandende kaars in de hand, in processie naar de kerk.

In 1997 riep de H. paus Johannes Paulus II het feest van de Opdracht van de Heer uit tot Werelddag van het Godgewijde leven.

Lees ook
eNovice, de weg van de monnik
1 Jan Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God
Vreugde als een wilde rivier
Troost, troost toch Mijn volk…
Thuis (2)

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox