2 nov Gedachtenis Allerzielen

Foto: Pixabay.com

Op 2 november vieren we Allerzielen. Op deze dag gedenkt de Kerk alle gelovigen die zijn gestorven maar nog niet voor eeuwig bij de Heer zijn. We bidden voor de doden, we noemen in de liturgie de namen van degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden, en veel mensen bezoeken het graf van hun dierbaren. We staan hiermee in een oude traditie, want deze gedachtenis van de overledenen bestond al in de tweede eeuw na Christus.

“De gedachtenis van de overledenen, de zorg voor de graven en de gebeden voor de zielenrust zijn getuigenis van vertrouwvolle hoop, geworteld in de zekerheid dat de dood niet het laatste woord heeft over het menselijk lot, want de mens is bestemd voor een leven zonder grenzen, dat zijn bron en voltooiing heeft in God.”

– Paus Franciscus, Angelus 2 nov 2014 –
(bron: RKDocumenten.nl)