20 aug Hoogfeest H. Bernardus

De Heilige Bernardus van Clairvaux is niet, zoals soms wordt gedacht, de stichter van de Cisterciënzerorde. Hij trad toe tot onze orde in 1112 en werd al snel naar Clairvaux gezonden om daar een nieuwe stichting te beginnen. Achtendertig jaar was hij abt, en onder zijn leiding kwam de orde tot grote bloei. Bernardus was een van de grote spirituele meesters van zijn tijd. In 1236 begon hij aan zijn meesterwerk, Preken op het Hooglied. Op 20 augustus 1153 overleed hij.

“God is rijk voor allen die Hem aanroepen; Hij kan ons niets beters schenken dan zichzelf. Hij heeft zich als eindterm van onze verdiensten gegeven. Hij behoudt zichzelf om onze beloning te zijn. Hij geeft zich als voedsel aan de heilige zielen en levert zich over als losprijs voor de gevangenen.

O, Heer, een bron van geluk zijt Gij voor de ziel die u zoekt; wat zult Gij dan wel zijn voor de ziel die U vindt?”

– H. Bernardus van Clairvaux, Over de liefde tot God –

Meer lezen over de Cisterciënzers? Klik hier.