‘Houd je aan de regels als je Jezus wilt volgen’

De bisschoppen spreken in een video ieder een woord van bemoediging aan de gelovigen, nu het aantal besmettingen in snel tempo oploopt en de overheid strengere maatregelen heeft afgekondigd. Ze roepen iedereen op om deze maatregelen te volgen uit zorg voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf,” zegt kardinaal Eijk. En ook mgr. Van den Hende, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Kardinaal Eijk: “We leven in een heel individualistische samenleving. Ik denk dat we dat moeten doorbreken, dat we onze ogen moeten richten op het algemeen welzijn en ook ouderen en zwakkeren moeten daar deel aan hebben. Vandaar dat ik zeg: wat ge voor de geringsten van mijn broeders doet, dat doe je voor Mij. Dat doe je voor Christus zelf. Als je echt Jezus wil volgen, moet je dat doen.

Klik hier om het hele bericht te lezen op de website van het Aartsbisdom

Lees ook: Kardinaal: ‘Corona-pandemie vraagt om volharding’