25 Dec Christus is geboren!

Foto: Pixabay.com

‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.’ Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.’
– Lucas 2:11-14 –

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus. Hij is de Zoon van God, het Mensgeworden Woord van de Vader, Goed Nieuws voor alle mensen. Naar Zijn komst heeft heel de schepping uitgezien, vanaf het begin. Jezus is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.

De heilige Bernardus van Clairvaux zegt er in een kerstpreek het volgende over:

“Ofschoon Hij als een klein kind tot ons gekomen is, is toch datgene dat Hij meebracht, niet gering en heeft Hij ons niet weinig geschonken. Wil je weten wat Hij heeft meegebracht? Hij bracht voor alles barmhartigheid, die de bron voor onze redding was volgens het woord van de Apostel.

Want Hij was niet alleen tot zegen voor hen die Hij toentertijd in Zijn aardse leven aantrof. Nee, Hij is een bron die ook in de toekomst nooit uitgeput raakt. Christus, de Heer, is voor ons een bron waarin wij gewassen worden, zoals geschreven staat: ‘Hij toch heeft ons liefgehad en de zonden van ons afgewassen’.”

Zalig Kerstmis!

Lees ook
24 Dec Plechtige aankondiging van Kerstmis
Stille nacht
Troost, troost toch Mijn volk…

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox