8 Dec Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Iconenatelier Abdij Koningsoord

Om maar meteen een misverstand op te helderen: op dit hoogfeest gedenken we níet dat Maria moeder is geworden en toch maagd is gebleven. De Kerk viert de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd precies negen maanden vóór haar geboorte, die volgens de traditie op 8 september heeft plaatsgevonden. Het gaat er namelijk om dat Maria al vanaf de conceptie (de ‘ontvangenis’) zonder zonde was, en dus ook vrij van de erfzonde. Want God had haar uitverkoren om de moeder te worden van zijn Zoon. Paus Pius IX kondigde dit dogma af in 1854.

Het feest van Maria’s onbevlekte ontvangenis is belangrijk omdat het ons iets zegt over Jezus. Hij was helemaal God en tegelijkertijd helemaal mens, behalve de zonde waar alle mensen aan lijden. Want omdat Maria zonder de erfzonde is geboren, is de zonde niet op Jezus overgegaan toen Hij werd geboren.

Bernardus van Clairvaux zegt er in een van zijn preken het volgende over: “Het was passend dat Maria door het voorrecht van een uitzonderlijke heiligheid een leven zou leiden zonder enige zonde. Want zij was bestemd om de overwinnaar van zonde en dood ter wereld te brengen. Zo mocht zij ervoor zorgen dat alle mensen deel kunnen krijgen aan Gods gave van leven en goedheid.”

Ingewikkeld? Ja toch wel een beetje… Lees dit artikel op Kerknet als je meer wilt weten: Hogere wiskunde en diepe grond van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis.

Lees ook
Christus Koning… maar deze koning is gekomen om te dienen
Wie, ík?

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox