Alles over roeping

Op deze pagina vind je een overzicht van alles wat er op onze website te vinden is over roeping en wat daarmee te maken heeft.

Alle berichten over het thema ‘roeping’

Abdij Koningsoord in de nieuwe Kloosterserie van TV-programma Kruispunt
Abdij Koningsoord in de nieuwe Kloosterserie van TV-programma Kruispunt.
Hoor je mij?
De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een nieuwe roepingenpagina. Verschillende gemeenschappen van zusters presenteren zich op deze pagina. Ook wij zijn er te vinden.
Roepingenzondag: Wees niet bang
Ook dit jaar organiseert de Kerk weer Roepingenzondag, dit keer op 25 april, de vierde zondag van Pasen.
eNovice: de weg van de monnik
Heb je vragen over roeping tot het monastieke leven? Wil je eens horen hoe monniken hun onderscheidingsproces, intrede enzovoort hebben beleefd? Onze broeders van Abdij Koningshoeven in Tilburg hebben een prachtige nieuwe website gelanceerd met werkelijk álles wat je maar zou willen weten.
Vreugde als een wilde rivier
In een overweging over de roeping van de eerste leerlingen, in het Evangelie van Johannes, nodigt Paus Franciscus ons uit om Gods roeping in liefde te ontvangen. Dit stukje Evangelie speelt zich af bij de Jordaan, de dag nadat Jezus door Johannes is gedoopt. Johannes wijst de twee leerlingen de Messias aan: 'Zie, het Lam …
Geroepen in gemeenschap
Foto: Pixabay.com Stel, er is een cirkel op de grond getrokken. Stel je voor dat deze cirkel de wereld is. Het middelpunt van de cirkel is God, en de lijnen van de omtrek naar het midden, zijn de wegen of levenswijzen van je medemensen. Naarmate je, in je verlangen om tot God te naderen, naar …
Ik wil dat je leeft!
Gods weg op het spoor komen, God die je uitdaagt in het alledaagse, in de realiteit van jouw bestaan, hier en nu. Een leven dat zoveel vormen aan kan nemen, zoveel keuzes die open liggen. Gods weg voor jou is altijd een weg tot leven, tot vrijheid, tot echtheid. Foto: Pixabay.com Jij hebt gedroomdvan mijen …
Wees niet bang!
Gevoelens van roeping tot het religieuze leven kunnen heel verwarrend zijn. Je denkt dat God je misschien wel roept om je hele leven aan Hem te wijden, als broeder of zuster. Het ene moment weet je het zéker, het andere moment denk je: 'nee, toch niet… of wel?' Op een gegeven moment zul je íets …
Word levend woord!
Abt Jacobus zei: ‘Niet slechts woorden zijn nodig, want de mensen van deze tijd gebruiken veel woorden, maar nodig is het werk. Dat zoekt men, en niet al die woorden die toch geen vrucht opleveren.’ Woorden onthullen en verhullen boodschap en boodschapper. Woorden willen gehoord en beluisterd worden. Ze roepen een antwoord op, zowel innerlijk …
De noot van zuster Gertrudis
Roeping is ingaan op de uitnodiging van God. Maar God ervaren, Zijn aanwezigheid waarnemen: dat vraagt om aandacht, openheid en stilte. Hij ‘spreekt’ op zoveel manieren, in het gebed, tijdens het werk, in een gesprek, in de stilte en in de natuur, of zomaar op een ontspannen wandeling door de tuin. Hij spreekt je aan, …

Klik hier voor eNovice: alles wat je maar zou willen weten over roeping tot het monastieke leven.

Misschien is dit iets voor jou: Follow God’s voice. Online op zoek naar je roeping onder begeleiding van een e-coach.

Over roeping tot het Cisterciënzerleven:

Roeping, wat is dat?
Roeping tot ons leven ontvang je in het diepst van je hart. Soms herken je die aantrekking Gods heel intuïtief en helder, maar soms ook niet en worstelt iemand jarenlang om tot onderscheid te komen. Bezoeken aan het gastenhuis en gesprekken met de novicenmeesteres helpen je om te onderscheiden: roept God jou tot het Cisterciënzer leven? Roeping tot het religieuze leven is een verlangen om je leven onzelfzuchtig helemaal aan God te … Lees verder

Hoe word je zuster?
Voor een intrede en definitieve verbinding met onze gemeenschap gaat er een hele periode van kennismaking en toetsen van de roeping vooraf. Kennismaken met ons leven begint altijd met bezoeken aan het gastenhuis. Je komt af en toe voor een weekend of voor een paar dagen. Je ervaart de stilte, je woont het officie (het getijdengebed in de kerk) bij, je spreekt met de novicenmeesteres en je ervaart wat een verblijf in het klooster met je doet. Een volgende stap in het proces van onderscheiding van je roeping kan zijn om voor … Lees verder

Samen op weg naar Hem
Gemeenschapsleven is centraal in abdij Koningsoord. Elke zuster moet haar weg erin vinden. In gesprek met zusters Gertrudis en Guerric. ‘We zijn geen heiligen, maar gewone mensen.’ Zuster Gertrudis is al 49 jaar in het klooster, zuster Guerric ‘pas’ veertien jaar. Zuster Guerric: ‘We leven in het besef dat we door God aan elkaar gegeven zijn, hier op deze plaats samengebracht. Wat we bezitten is niet van onszelf, maar van de gemeenschap. Dat geldt voor onze spullen, maar ook voor onze talenten én voor onze kwetsbaarheid. Daar … Lees verder

Bekijk deze video’s over de Cisterciënzers:

Neem ook eens een kijkje bij onze broeders van Abdij Koningshoeven in Tilburg en bij de broeders van Our Lady of Victoria in Oeganda.

Meer video’s over roeping tot het religieuze leven, het huwelijk en het priesterschap.