Alles over roeping

Op deze pagina vind je een overzicht van alles wat er op onze website te vinden is over roeping en wat daarmee te maken heeft.

Alle berichten over het thema ‘roeping’

Abdij Koningsoord in de Kloosterserie van TV-programma Kruispunt
Abdij Koningsoord in de nieuwe Kloosterserie van TV-programma Kruispunt.
Hoor je mij?
De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een nieuwe roepingenpagina. Verschillende gemeenschappen van zusters presenteren zich op deze pagina. Ook wij zijn er te vinden.
‘Roeping is belangrijk om gelukkig te worden’
Iedereen heeft een roeping, maar het ontdekken van je roeping is vaak een uitdaging. Daarom organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden in oktober een roepingenweekend voor jongeren uit alle bisdommen. Roeping is belangrijk om gelukkig te worden, zegt Tjitze Tjepkema, pastoor van de Immanuelparochie in Zuidoost-Drenthe en medeorganisator van het roepingenweekend op de website van het Katholiek …

Klik hier voor eNovice: alles wat je maar zou willen weten over roeping tot het monastieke leven.

Misschien is dit iets voor jou: Follow God’s voice. Online op zoek naar je roeping onder begeleiding van een e-coach.

Over roeping tot het Cisterciënzerleven:

Roeping, wat is dat?
Roeping tot ons leven ontvang je in het diepst van je hart. Soms herken je die aantrekking Gods heel intuïtief en helder, maar soms ook niet en worstelt iemand jarenlang om tot onderscheid te komen. Bezoeken aan het gastenhuis en gesprekken met de novicenmeesteres helpen je om te onderscheiden: roept God jou tot het Cisterciënzer leven? Roeping tot het religieuze leven is een verlangen om je leven onzelfzuchtig helemaal aan God te … Lees verder

Hoe word je zuster?
Voor een intrede en definitieve verbinding met onze gemeenschap gaat er een hele periode van kennismaking en toetsen van de roeping vooraf. Kennismaken met ons leven begint altijd met bezoeken aan het gastenhuis. Je komt af en toe voor een weekend of voor een paar dagen. Je ervaart de stilte, je woont het officie (het getijdengebed in de kerk) bij, je spreekt met de novicenmeesteres en je ervaart wat een verblijf in het klooster met je doet. Een volgende stap in het proces van onderscheiding van je roeping kan zijn om voor … Lees verder

Samen op weg naar Hem
Gemeenschapsleven is centraal in abdij Koningsoord. Elke zuster moet haar weg erin vinden. In gesprek met zusters Gertrudis en Guerric. ‘We zijn geen heiligen, maar gewone mensen.’ Zuster Gertrudis is al 49 jaar in het klooster, zuster Guerric ‘pas’ veertien jaar. Zuster Guerric: ‘We leven in het besef dat we door God aan elkaar gegeven zijn, hier op deze plaats samengebracht. Wat we bezitten is niet van onszelf, maar van de gemeenschap. Dat geldt voor onze spullen, maar ook voor onze talenten én voor onze kwetsbaarheid. Daar … Lees verder

Bekijk deze video’s over de Cisterciënzers:

Neem ook eens een kijkje bij onze broeders van Abdij Koningshoeven in Tilburg en bij de broeders van Our Lady of Victoria in Oeganda.

Meer video’s over roeping tot het religieuze leven, het huwelijk en het priesterschap.