Aswoensdag: stof zijn wij…

Foto: Ahna Ziegler – Unsplash.com

Als ik aan Aswoensdag denk, heb ik meteen de scherpe geur van de verbrande palmtakjes in mijn neus. In de Vespers van de vooravond verbranden we de takjes van vorig jaar. Het is een kort maar laaiend vuur, een voorproefje van het Paasvuur van onze verrezen Heer.

Op Aswoensdag komen katholieken naar de kerk om een askruisje te ontvangen. Het ritueel is het begin van de Veertigdagentijd of vastentijd die duurt tot aan Pasen. Aswoensdag is bovendien een dag van verplicht vasten.

Als hij met de as een kruisje op het voorhoofd van de gelovige maakt, zegt de priester of de diaken: ‘Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren’ of ‘Bekeert u en gelooft in het Evangelie’. Veel gelovigen gaan biechten (jazeker, de biecht bestaat nog steeds!) , om de vastentijd goed te beginnen.

De Veertigdagentijd is een tijd van bekering, van boetedoening, van ascese. Het askruisje is niet zomaar een uiterlijk gebaar. Het is het symbool van een rouwmoedig hart, en een zichtbaar teken van onze menselijke gebrokenheid en sterfelijkheid. Maar het is niet alleen maar somberheid: we mogen tenslotte uitzien naar Pasen, naar de Verrijzenis van Jezus Christus die ons heeft bevrijd van de dood. Hij is onze hoop. In de vastentijd keren we ons naar Jezus, bezinnen we ons op Zijn lijden en doen we meer moeite om te proberen te leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd.

Het is gebruikelijk om in de Veertigdagentijd meer tijd te maken voor gebed en voor het lezen in de Bijbel. Je zou je bijvoorbeeld kunnen voornemen om elke dag het Evangelie van de dag te lezen, om elke vrijdag de Kruisweg te bidden, of om elke dag tien minuten te besteden aan persoonlijk gebed. Je kunt ook besluiten om in de Veertigdagentijd geen alcohol te drinken, of geen koffie, of iets op te geven waar je aan gehecht bent. Of je kunt een van de werken van barmhartigheid kiezen (je vindt ze in Matteüs 25:35-36) en bijvoorbeeld vrijwilliger te worden bij de voedselbank.

Vasten (en dat geldt voor iedere vorm van ascese) is nooit een doel op zich. Het is een middel om je hart op God te richten. Door op Aswoensdag (en Goede Vrijdag) te vasten, voel je je hongerig. Daarmee ben je solidair met alle mensen in de wereld die honger lijden, maar het maakt je er bovendien van bewust dat Jezus de enige is die je honger werkelijk kan stillen. Het doel van elke ascese is je meer op Christus te richten. We zijn van God afhankelijk. Om dat echt te beleven, mag je het offer dat je kiest best een beetje voelen. Want je zult ook ervaren dat Jezus er is om de leegte die ontstaat, te vullen.

Ook dit jaar worden er weer verschillende online retraites aangeboden om je voor te bereiden op Pasen, Kerknet heeft er drie uitgelicht. Het bisdom Roermond heeft een gebedskaart gemaakt voor wie niet naar de kerk kan gaan maar wel thuis aandacht wil besteden aan Aswoensdag. Je kunt hem hier bekijken en downloaden. De boodschap van Paus Franciscus voor de Veertigdagentijd vind je hier. En hier kun je een video bekijken over hoe de as wordt gemaakt. (Dit jaar vanwege corona overigens geen askruisje helaas, de as wordt over het hoofd gestrooid).

Verlang je ernaar om in de biecht (het sacrament van boete en verzoening) Gods vergeving te ontvangen, maar durf je niet naar een priester te stappen? Lees hier vijf vragen over de biecht. Hier (Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam) en hier (Tweeting with God) vind je informatie over hoe dat gaat, biechten. Je hoeft niet bang te zijn. Je kunt de priester gewoon zeggen dat je nog nooit hebt gebiecht. Hij zal dat echt niet raar vinden. Hij leidt je er dan stap voor stap doorheen.

Bekijk ook de boodschap van Dom Lode voor de Veertigdagentijd: laten we juist nu contact zoeken met anderen en getuigen van Jezus, omdat wij geloven dat het leven sterker is dan de dood.

Lees ook
Meer hoop
Geduld in de woestijn
Stille nacht
Trek je terug in je binnenkamer
Help, ik heb geen kwalitijd!

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox