26 januari Hoogfeest van de Stichters van Cîteaux

Onze Orde is begonnen in 1098 in het Bourgondische Cîteaux, vandaar de naam Cisterciënzer monniken/monialen. Niet door één man en op één dag! Drie monniken van de Benedictijnerabdij van Molesme – Robertus, Albericus en Stefanus – hebben in een periode van ruim 30 jaar het charisma van de Orde een structureel fundament gegeven.

Stichters van Cîteaux

De bekende Cisterciënzermonnik Thomas Merton († 1968) schrijft: ‘Het Cisterciënzerleven is in wezen een gemeenschappelijk beschouwend leven, waarin nederigheid, armoede en liefde tot het gemeenschappelijk leven worden beschouwd als middelen om de ziel in afzondering geschikt te maken voor de eenwording met God in mystieke kennis.’

Stefanus Harding had de bijna wonderbaarlijke synthese van wet en liefde bereikt, de geschiktheid om de voorschriften van de Regel van Benedictus ongeschonden en gaaf te zien in de liefde, waardoor zij waren ingegeven en waarin zij worden volbracht.
Zoals een andere Cisterciënzer, Adam van Perseigne (†1221), het verwoordde: ‘De wet is de liefde, die bindt en verplicht.’
Stefanus heeft in feite een aanpassing van de Regel aan de omstandigheden van de twaalfde eeuw tot stand gebracht, het werk van een religieus genie.

In alles vinden wij de vroege Cisterciënzers vervuld van de ‘werkelijkheid’ van het monnikenleven. Zij waren onvermoeibaar in het zoeken naar het onvervalste, naar het authentieke. Trouw aan de strenge Cisterciënzer observantie is de voorwaarde die de monnik in staat stelt zijn ziel te openen voor de zwijgende, inwendige onderrichting van Christus.
Door de Regel te onderhouden en zijn abt te gehoorzamen zet hij zich aan de voeten van Christus, de enige ware Leraar van het inwendige leven. Want het werkelijke werk van de volmaaktheid in de ziel van de monnik moet gebeuren door de heilige Geest, die alleen spreekt tot de wie nederig is.

Serie podcasts over Sint-Sixtusabdij Westvleteren

Op Kerknet, de website van de Katholieke Kerk in Vlaanderen, is een mooie serie podcasts te beluisteren over onze broeders van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren.

Je kent ‘Westvleteren’ ongetwijfeld van het bier. Maar dat is niet de kern van het leven de broeders. Documentairemaker Leo de Bock leefde een week met de broeders mee, en maakte er een serie van zeven podcasts over.

Lees verder

‘Omgaan met de schepping is een bekeringsproces’

Foto: Pixabay.com

Cisterciënzers, de orde waartoe wij ook behoren, leven van het werk van hun handen. We zijn niet afhankelijk van anderen, maar voorzien zelf in ons levensonderhoud. De Cisterciënzerorde is van origine een ‘boerenorde’, en veel abdijen hadden – en hebben soms nog steeds – een boerenbedrijf. Denk maar aan de Abdij van Westmalle (ja, bier, maar ook koeien en schapen), en aan Abdij Lilbosch in Echt. De broeders in Echt houden (onder meer) varkens. Wat betekent de encycliek ‘Laudato Si’ voor hen?

Lees verder en bekijk de video

Dom Erik Varden ocso tot bisschop gewijd

Op zaterdag 3 oktober heeft Dom Erik Varden ocso, voorheen abt van de Cisterciënzerabdij Mount St. Bernard in Engeland, in Trondheim (Noorwegen) de bisschopswijding ontvangen. Het is voor het eerst sinds de reformatie dat er weer een Noor op deze bisschopszetel zit. Dom Eriks voorgangers kwamen steeds uit Duitsland. Noorwegen telt 15.000 katholieken. Lees meer op de website van het Katholiek Nieuwsblad. Dom Erik is niet de eerste Trappist die tot bisschop wordt gewijd. In februari werd Dom Lode Vanhecke, abt van Orval, bisschop van Gent. Lees meer op Kerknet.be.

Leven als kluizenaar: ‘De eenzaamheid voert me naar gebed’

Na veertig jaar monastiek leven in verschillende abdijen, meest recent in de Cisterciënzerabdij van Westmalle in België, vertrok broeder Guerric Aerden vorig jaar om aan een nieuw leven te beginnen: als kluizenaar in de Provence.
“Als kluizenaar leef ik op 1.000 km afstand van mijn medebroeders, familie en vrienden,” zegt br. Guerric in een interview met Kerknet.be. “Die afstand garandeert eenzaamheid. En die eenzaamheid, tegelijk met de natuur en de adembenemende stilte om me heen, voert me automatisch naar gebed en zelfconfrontatie.”
Lees hier het hele interview met br. Guerric op Kerknet.be.

Serie podcasts over mystiek

Op Ignis webmagazine spreekt Jezuïet Rob Faesen in een vierdelige podcastserie over christelijke mystiek. Het gaat natuurlijk over de mystiek van onder meer Ignatius van Loyola, maar ook over de minnemystiek van de Cisterciënzervaders Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry, Beatrijs van Nazareth en Jan van Ruusbroec. “Minne is de liefde tussen God en mens. Bernardus en Willem ontdekten de diepte daarvan door het Hooglied te lezen als een beeld voor de ontmoeting van God en de individuele mens”, aldus Faesen op de website.

Rob Faesen sj doceert Middelnederlandse mystieke literatuur aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven.

Online documentaire toont leven Cisterciënzer monniken in Oeganda

Sinds 10 juli staat de nieuwe Engelstalige website van het Oegandese klooster Our Lady of Victoria online. Een bijzonder onderdeel van de website is een documentaire die een inkijkje geeft in het leven van de 24 monniken die hier, in het zuiden van Oeganda, samenleven in stilte, soberheid en solidariteit.

In de Oegandese abdij Our Lady of Victoria leven 24 monniken met 5 nationaliteiten samen, in stilte, eenvoud en onderlinge solidariteit.

In de online documentaire ‘The Monks of Kijonjo’ maakt de kijker kennis met de monniken van Kijonjo. De film geeft een eerlijk beeld van het Afrikaanse kloosterleven, de persoonlijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan en hoe het christelijk geloof zichtbaar wordt binnen de Afrikaanse context.

Lees het hele bericht op de website van Abdij Koningshoeven.