Hoogfeest Christus Koning

… maar deze Koning is gekomen om te dienen

De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het hoogfeest van Christus Koning. De zondag erna begint de Advent. Voluit heet dit feest ‘Christus Koning van het Heelal’: niet alleen is Jezus Christus Koning van de hemel, Hij is Koning van álles wat bestaat, het zichtbare en het onzichtbare. Het feest is in 1925 ingesteld door Paus Pius XI, in de periode tussen twee wereldoorlogen in. De paus wilde juist in die periode van oorlog en onrust benadrukken dat er een grotere Koning is dan de menselijke machthebbers: Jezus Christus, die gekomen is om te dienen, niet om gediend te worden. Wat betekent dat voor ons?

Lees verder

Thuis

‘Kun je niet een stukje schrijven over thuisblijven in coronatijd?’ Ik heb er een tijdje over moeten nadenken. Voor ons als slotzusters is thuisblijven de normale situatie: wij zijn altijd thuis. Of toch niet? Wat is dat ‘thuis’ eigenlijk voor een plek? Laten we daar eerst eens naar kijken. De plaats waar we helemaal op ons gemak zijn, die vertrouwd is, waar we ons veilig voelen, noemen we ‘thuis’. Gasten die in ons gastenverblijf komen, zeggen wel eens dat ze hier ‘thuiskomen’. ‘Thuis’ hoeft blijkbaar niet per se je eigen huis te zijn.

Lees verder

Hier ben ik, ik luister

Heiligen zijn over het algemeen heel gewone mensen: kinderen, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen uit alle landen van de wereld, heel geleerd en heel eenvoudig, ziek en gezond en ga zo maar door. Hoe verschillend ze ook zijn, een ding hebben ze gemeen: God heeft ze geroepen, ze hebben geantwoord en ze hebben zonder uitzondering grote dingen gedaan. Sommigen werden wereldberoemd, maar heel veel heiligen leidden een onopvallend en heel gewoon leven, en zijn alleen gekend door God. In welke tijd ze ook leefden, allemaal gaven ze hetzelfde antwoord: ‘Hier ben ik, ik luister’.

Denk maar eens aan Martinus van Tours, die wij ook wel Sint …

Wie, ík?

Wat hebben een schaapherder, een jonge profeet, een jonge vrouw in een klein dorp en een stel vissers met elkaar gemeen? Mozes, Jeremia, Maria, Simon, Andreas, Jakobus en Johannes: ieder van hen hoorde Gods roepstem en gaf op zijn of haar eigen manier antwoord: ‘Hier ben ik’. God roept iedereen bij naam, ook jou. Hij kent je beter dan jij jezelf kent. Hij wil dat je gelukkig bent en daarom wil Hij je de weg wijzen. Wil jij dat ook, zeg dan wat al die mensen die je voorgingen, ook zeiden: ‘Hier ben ik’.

Voordat ik verderga, wil ik je eerst dit zeggen: je bent…

Trek je terug in je binnenkamer

Nu het advies opnieuw is om zoveel mogelijk thuis te blijven, moet ik denken aan wat Jezus zei over het gebed: “Als je bidt, ga dan je binnenkamer in.” (Matteus 6:6). Hij zegt het in antwoord op de vraag van de leerlingen: ‘Heer, leer ons bidden.’ Jezus zegt nog meer: “Doe de deur dicht.” Maar Hij heeft het niet gewoon over thuisblijven, de gordijnen dichttrekken en de deur op slot draaien. Hij bedoelt iets anders.

Een binnenkamer ligt middenin het huis en was in Jezus’ dagen misschien meer een voorraadkamer, zonder ramen. Het is er stil en donker, en als je de deur dichtdoet, kan niemand je zien. Niemand weet dat je daar bent. Als jij nu denkt: ‘Zo’n kamer zou ik ook wel willen, maar ik woon heel klein en ik heb daar helemaal geen plek voor’: maak je geen zorgen.

Je had natuurlijk allang begrepen dat Jezus met die binnenkamer …

“Hij pakte haar hánd?! Zónder te ontsmetten?!”

“Hij pakte haar hánd?! Zónder te ontsmetten?! Dat méén je niet! Afstand hield Hij dus ook niet! Droeg Hij wel een mondkapje?” Dat zou waarschijnlijk de reactie zijn als Jaïrus vandaag iemand zou vertellen over de genezing van zijn dochtertje (Marcus 5:41). De vreugde en opluchting van Jaïrus over zijn kind zouden het afleggen tegen de verontwaardiging dat Jezus niet deed aan social distancing en zich niet hield aan de hygiëneregels. In deze coronatijd lees ik het Evangelie met heel andere ogen. Jezus legt zieken de handen op, Hij wast zijn handen niet, Hij spreekt grote menigten toe, Hij raakt mensen aan…

Houdt er dan niemand afstand in het Evangelie? Lees verder

Help, ik heb geen kwalitijd!

En weer is het niet gelukt om vandaag even tijd te maken voor Jezus in gebed, om je jarige vriendin te bellen, om echt te luisteren naar die collega. Werk, studie, de kinderen, sport, vrienden, sociale media, boodschappen, corona-nieuws….

Duizend dingen vragen je aandacht, de dag vliegt voorbij en ’s avonds heb je een vaag gevoel van ontevredenheid. Morgen dan maar weer proberen. Maar als je geen keuzes maakt, zal het ook morgen weer niet lukken…

Ga door met lezen en bekijk de video