Hoor je mij?

De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een nieuwe roepingenpagina: Hoor je mij? Verschillende gemeenschappen van zusters presenteren zich op deze pagina. Ook wij zijn er te vinden.

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Lees verder

Roepingenzondag: Wees niet bang

Ook dit jaar organiseert de Kerk weer Roepingenzondag, dit keer op 25 april, de vierde zondag van Pasen. Op die dag horen we in de Mis de woorden van de evangelist Johannes over Jezus, de Goede Herder: ‘De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen.’ (joh 10:3-4)

Bij ‘roeping’ denken mensen vaak aan een leven als broeder of zuster, of als priester. Maar roeping is breder dan alleen het Godgewijde leven. Ook het huwelijk is een roeping. Op Roepingenzondag bidden we om roepingen, en er worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Lees verder

Vreugde als een wilde rivier

Foto: Daria Volkova – Unsplashed.com

In een overweging over de roeping van de eerste leerlingen, in het Evangelie van Johannes, nodigt Paus Franciscus ons uit om Gods roeping in liefde te ontvangen. Dit stukje Evangelie speelt zich af bij de Jordaan, de dag nadat Jezus door Johannes is gedoopt. Johannes wijst de twee leerlingen de Messias aan: ‘Zie, het Lam van God!’ Ze vertrouwen op het getuigenis van de Doper en volgen Jezus.

Jezus ziet hen, en vraagt ​​hen wat ze verlangen. Als ze Hem vragen: ‘Meester, waar verblijft Ge?’, antwoordt Jezus met: ‘Kom en zie’. Het gaat om een uitnodiging voor een ontmoeting, zegt de paus.

Lees verder

Geroepen in gemeenschap

Foto: Pixabay.com

Stel, er is een cirkel op de grond getrokken. Stel je voor dat deze cirkel de wereld is. Het middelpunt van de cirkel is God, en de lijnen van de omtrek naar het midden, zijn de wegen of levenswijzen van je medemensen. Naarmate je, in je verlangen om tot God te naderen, naar het midden gaat, kom je dichter bij God én bij je medemens. Dus hoe meer je je medemens nadert, hoe meer je tot God nadert. Het zijn de woorden van Dorotheus van Gaza, een woestijnmonnik die leefde in de zesde eeuw.

Je richten op God, Hem naderen vanuit een impuls die je…

Ik wil dat je leeft!

Gods weg op het spoor komen, God die je uitdaagt in het alledaagse, in de realiteit van jouw bestaan, hier en nu. Een leven dat zoveel vormen aan kan nemen, zoveel keuzes die open liggen. Gods weg voor jou is altijd een weg tot leven, tot vrijheid, tot echtheid.

Foto: Pixabay.com

Jij hebt gedroomd
van mij
en hebt mij
doen ontstaan
ik ben een voorstelling van Jou
een facet van jouw oneindigheid
ik ben geschapen
als een uniek wezen
Jij hebt een ontwerp van mij
hebt een plan met mij
er is iets
wat alleen ik kan doen

Wees niet bang!

Gevoelens van roeping tot het religieuze leven kunnen heel verwarrend zijn. Je denkt dat God je misschien wel roept om je hele leven aan Hem te wijden, als broeder of zuster. Het ene moment weet je het zéker, het andere moment denk je: ‘nee, toch niet… of wel?’ Op een gegeven moment zul je íets moeten doen: het laten vallen, of de stap zetten om te onderzoeken of het inderdaad jouw weg is. Het is goed om dan contact op te nemen met een priester of met de novicenmeester of novicenmeesteres van een klooster. Zij kunnen je helpen om te onderscheiden of het religieuze leven iets voor jou zou kunnen zijn. In deze video vertellen twee zusters en een broeder over hun roeping, en ze moedigen je aan om niet bang te zijn!

Bekijk de video Monnik of zuster worden, iets voor mij?

Word levend woord!

Abt Jacobus zei: ‘Niet slechts woorden zijn nodig, want de mensen van deze tijd gebruiken veel woorden, maar nodig is het werk. Dat zoekt men, en niet al die woorden die toch geen vrucht opleveren.’

Woorden onthullen en verhullen boodschap en boodschapper. Woorden willen gehoord en beluisterd worden. Ze roepen een antwoord op, zowel innerlijk als uiterlijk. Woorden zijn kostbaar en duurzaam. Zijn we dat niet vergeten in onze digitale cultuur? Zijn ze niet verworden tot wegwerpartikel, al te gemakkelijk inwisselbaar? En wat met de persoon daarachter?

Bij het woord hoort stilte, ervoor en erna, dat geeft…

De noot van zuster Gertrudis

Roeping is ingaan op de uitnodiging van God. Maar God ervaren, Zijn aanwezigheid waarnemen: dat vraagt om aandacht, openheid en stilte. Hij ‘spreekt’ op zoveel manieren, in het gebed, tijdens het werk, in een gesprek, in de stilte en in de natuur, of zomaar op een ontspannen wandeling door de tuin. Hij spreekt je aan, waar je je ook bevindt; maar merk je Hem op? En welke duiding geef je aan je ervaringen?

Dit is de ervaring van onze zuster Gertrudis:

“Ik stond eens onder de notenboom in de kloostertuin te lui …