Wees geen slaaf van pretjes

Abt Isidorus zei: ‘Eer de deugden en wees geen slaaf van pretjes. Want de eerste zijn onvergankelijk; de laatste doven spoedig uit.’

Foto: Pixabay.com

Pret maken, pret zoeken, we doen het om stoom af te blazen, om even onze ellende te vergeten, er vrij van te worden- denken we! Heel begrijpelijk, heel menselijk, maar ook heel verleidelijk! Een onschuldig begin kan gemakkelijk afglijden naar een vlucht in een oppervlakkige wereld van lawaaierige schone schijn en glamour. Uiteindelijk laat ze ons leeg en kil achter, verslaafd en gebonden door honger en dorst of afkeer. Hoe anders bij deugden! Gods genade ontvangen in een open hart leidt tot een houding die getuigt van het goede, van liefde voor zichzelf die overstroomt in liefdevolle relaties naar anderen, naar heel de schepping. Zo worden we vrij om het leven te omarmen zoals het is, in navolging van Jezus, de dienaar van allen.

Het zoeken van je roeping heeft hier alles mee te maken. Lees verder

Hier ben ik, ik luister

Foto: Pixabay.com

Heiligen zijn over het algemeen heel gewone mensen: kinderen, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen uit alle landen van de wereld, heel geleerd en heel eenvoudig, ziek en gezond en ga zo maar door. Hoe verschillend ze ook zijn, een ding hebben ze gemeen: God heeft ze geroepen, ze hebben geantwoord en ze hebben zonder uitzondering grote dingen gedaan. Sommigen werden wereldberoemd, maar heel veel heiligen leidden een onopvallend en heel gewoon leven, en zijn alleen gekend door God. In welke tijd ze ook leefden, allemaal gaven ze hetzelfde antwoord: ‘Hier ben ik, ik luister’.

Denk maar eens aan Martinus van Tours, die wij ook wel Sint …

Wie, ík?

Foto: Pixabay.com

Wat hebben een schaapherder, een jonge profeet, een jonge vrouw in een klein dorp en een stel vissers met elkaar gemeen? Mozes, Jeremia, Maria, Simon, Andreas, Jakobus en Johannes: ieder van hen hoorde Gods roepstem en gaf op zijn of haar eigen manier antwoord: ‘Hier ben ik’.

God roept iedereen bij naam, ook jou. Hij kent je beter dan jij jezelf kent. Hij wil dat je gelukkig bent en daarom wil Hij je de weg wijzen. Wil jij dat ook, zeg dan wat al die mensen die je voorgingen, ook zeiden: ‘Hier ben ik’.

Voordat ik verderga, wil ik je eerst dit zeggen: je bent…

‘Roeping is belangrijk om gelukkig te worden’

Iedereen heeft een roeping, maar het ontdekken van je roeping is vaak een uitdaging. Daarom organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden in oktober een roepingenweekend voor jongeren uit alle bisdommen. Roeping is belangrijk om gelukkig te worden, zegt Tjitze Tjepkema, pastoor van de Immanuelparochie in Zuidoost-Drenthe en medeorganisator van het roepingenweekend op de website van het Katholiek Nieuwsblad. “Ieder mens heeft ten diepste een roeping”, zegt hij. “Ik geloof dat God ons gelukkig wil maken en een bestemming voor ieder mens heeft, maar dat je wel moet zoeken naar die bestemming.”

Lees hier het artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad.

Het roepingenweekend in Thuine is helaas afgelast.