De grote plechtigheden in de Goede Week

Witte Donderdag, 14 april, 16.30 uur: Avondmis waaronder Mandatum

Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Tijdens de plechtige viering vindt ook de voetwassing plaats, zoals Jezus het heeft voorgedaan bij het Laatste Avondmaal toen hij de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen. De voetwassing begint met het zingen van de tekst ontleend aan het Johannes-evangelie (Joh. 13:34): ‘Ik geef u een nieuw gebod, zegt de Heer. Dat gij elkander liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.’ Naar de latijnse tekst (Mandatum novum do vobis..) wordt voor het ritueel van de voetwassing de term mandatum gebruikt.

Goede Vrijdag, 15 april, 15.00 uur: Plechtigheid van de dag

Tijdens de viering van Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van de Heer. We lezen het lijdensverhaal uit het Johannesevangelie, we spreken de plechtige voorbeden uit en we vereren het kruis waaraan Jezus, de redder van de wereld, heeft gehangen.
De viering begint met stil gebed, terwijl de voorganger en de communiteit zich enige tijd plat ter aarde werpen.

Paasmorgen, 17 april, 04.30 uur tot ongeveer 06.30 uur: Paaswake

De viering bestaat uit vier grote onderdelen:

  1. De Plechtige opening of Lichtritus. Het nieuwe vuur wordt gezegend en de Paaskaars wordt ontstoken. Na de lichtprocessie wordt de Paasjubelzang ingezet met de woorden: ‘Laat juichen, heel het hemelkoor van engelen! Laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning: Christus, het Leven, is opgestaan!’
  2. De dienst van het Woord. We horen de lezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Schepping, over de Uittocht uit Egypte, over het nieuwe verbond van God met de mensen en over de opstanding uit de dood.
  3. Viering van het doopsel. We hernieuwen onze doopbeloften en spreken ons geloof uit.
  4. Viering van de Eucharistie.

Aan het einde van de viering loven we God zingend met de uitbundige woorden van psalm 150.

Het overzicht van alle vieringen tijdens het Heilig Triduum vindt u hier.