Gasten

Wie ernaar verlangt enkele dagen in ons midden te verblijven en op zoek is naar stilte, naar God, naar gebed of naar bezinning kan terecht in het gastenverblijf. U wordt uitgenodigd een of meerdere gebedsdiensten met ons mee te vieren en zo mee te leven in het ritme van de abdij.

Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf,
want Hij zal eens zeggen:

“Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen”.

– Regel van de H. Benedictus –

Individuele gasten zijn van harte welkom in de abdij. In beperkte mate ontvangen wij groepen.