Geef… als niemand het ziet

Foto: Pixabay.com

In deze sinterklaastijd moet ik denken aan wat Jezus zegt tegen de leerlingen (en dus ook tegen ons):
‘Als je barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.’ (Matteüs 6:3-4).

Op 5 december geven we elkaar presentjes, liefst met een mooi gedicht erbij. De cadeaus zijn steeds groter en kostbaarder geworden, het feest steeds commerciëler. En er is veel discussie over de aard van het sinterklaasfeest. Maar waar gaat het nou eigenlijk echt om?

Sint Nicolaas, bisschop van Myra (Turkije), leefde in de vierde eeuw. Volgens de legende kwam hij uit een rijke en vrome familie. Toen zijn ouders stierven, erfde hij hun fortuin. Hij wilde dat niet voor zichzelf houden, maar het weggeven. Zie je het verband al met ons sinterklaasfeest?

De legende vertelt verder dat een van Nicolaas’ buren in diepe armoede leefde. De enige manier die hij nog zag om te overleven, was om zijn drie dochters te laten werken als prostituée. Nicolaas was diep geraakt. Hij wachtte tot het donker was, wikkelde een goudklomp in een doek en gooide het bij zijn buurman over de muur.

Daarna rende hij snel weg, maar de buurman had hem gezien en ging hem achterna. Toen hij Nicolaas herkende, wilde hij zich aan zijn voeten neerwerpen uit dankbaarheid. Maar Nicolaas wilde geen dankbaarheid, hij vroeg zijn buur alleen maar om het niet verder te vertellen.

Om een lang verhaal kort te maken: Nicolaas wijdde zich toe aan God, en zijn heiligheid werd overal bekend. En uiteindelijk werd hij dus bisschop van Myra. Er wordt gezegd dat hij een nederig en eenvoudig man was, zeer begaan met het lot van de armen, en een mens van gebed. Geven in het verborgene: het is precies wat de Heilige Nicolaas deed.

Geef Sinterklaas dit jaar eens een ander tintje, en probeer te doen wat Nicolaas deed. Kijk eens naar de mensen in je omgeving en probeer te zien wat ze echt nodig hebben. Heb oog voor de verborgen armoede (want die is er!) van veel mensen. Probeer ze te helpen, materieel of anderszins – zónder dat iemand het opmerkt, en zonder een complimentje of een schouderklopje te verwachten. Dat is het ‘geven om niet’ dat Jezus ons wil leren: niet geven om te krijgen, maar geven om te geven. Daar gaat het sinterklaasfeest om. (En neem nu eerst maar een handje pepernoten).

Lees ook
Thuis
Thuis (2)
Christus Koning …maar deze koning is gekomen om te dienen
Hier ben ik, ik luister

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox