Groter dan de wijde oceaan

Foto: Nick Fewings – Unsplash.com

De liefde is zó veelzijdig, en er is zó veel over te zeggen, dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen.

Er is de liefde van God voor ons, de mensen die Hij heeft geschapen. Er is de liefde van ons voor God, onze Vader in de hemel. Er is de liefdesband tussen de drie Personen van de Heilige Drie-eenheid. Er is de christelijke naastenliefde, die idealiter een afspiegeling is van die Drie-ene Liefde. Er is de Eucharistische, zichzelf wegschenkende liefde van Jezus, … Over elk van deze vormen van de liefde kun je al een bibliotheek vol schrijven, en dan heb je nóg niet alles gezegd.

God is liefde, laten we daarmee beginnen. De apostel Johannes zegt het in zijn eerste brief: ‘God is liefde’. (1 Joh 4:16) God ís Liefde: daarmee zeggen we niet dat God heel lief is, maar dat Hij de Liefde ís. Liefde is niet een karaktereigenschap van God, maar Zijn wezen. En Zijn liefde is allesomvattend.

Dat gegeven is zó belangrijk, dat ik nog een keer wil herhalen wat ik in vorige stukjes ook al eens heb gezegd:

Je bent uniek. Er is in de hele wereld maar één mens zoals jij.
Je bent geliefd. God houdt van je zoals je bent, je bent zijn geliefde kind, wat je ook doet.
Je bent gewild. God heeft je bestaan gewild en Hij wil dat je leeft.
Onthou dit goed, prent het in je hart en twijfel er nooit aan.

Goed, God is liefde dus. Wat houdt dat in? ‘De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van Hemzelf, en onze naaste als onszelf omwille van de liefde van God’, staat er in de Catechismus van de Katholieke Kerk. (CKK 1822) Over deze definitie is ook weer heel veel te zeggen, maar ik wil vooral ingaan op de liefde voor onze naaste.

Jezus vraagt ons om God lief te hebben, en onze naaste als onszelf. Wat houdt dat eigenlijk in? God heeft iedere mens geschapen als Zijn geliefde kind. Iedere mens. Ook die persoon die ik heel slecht vind, die niet in God gelooft of Hem zelfs afwijst, of die… vul maar in. De apostel Johannes zegt in zijn eerste brief: ‘Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.’(1 Joh. 4:12) Als je probeert de ander lief te hebben, ‘beoefen’ je als het ware de liefde van God. Door lief te hebben, brengen wij een beetje van Gods grotere liefde in de wereld.

Maar hoe doe je dat, iemand liefhebben die je slecht vindt, of niet mag, of die jou iets vreselijks heeft aangedaan? Bedenk het niet gaat om oppervlakkige liefde: het gaat niet over het niveau van iemand ‘aardig vinden’. Je hoeft iemand niet aardig te vinden om hem of haar lief te hebben. Dat lijkt tegenstrijdig he? Maar waar het om gaat, is dat je ernaar verlangt dat die andere persoon werkelijk leeft. Dat die ander ook de liefde van God mag ervaren en door Hem geheeld mag worden. Je kunt ervoor kiezen om dat iemand te gunnen, ook al mag je diegene niet.

Het is niet slecht of gek als je moeite hebt om anderen lief te hebben. Zo gemakkelijk is het ten slotte niet. Als iemand je iets ergs heeft aangedaan, zal het je misschien wel nooit van harte lukken. Ook als je niet in staat bent om jezelf lief te hebben als kind van God, is het moeilijk om een ander lief te hebben als jezelf.

Het begint ermee dat je je realiseert dat je het niet alleen kan. Vraag in gebed aan de Heer of Hij je wil leren om de ander lief te hebben, te vergeven, om je te leren van jezelf te houden, en om je te helpen groeien in Zijn liefde. Vraag Hem om je te laten zien hoe groot Zijn liefde is. Hoe meer je groeit in liefde voor Jezus, hoe meer je ook zult groeien in liefde voor anderen, omdat je Hem zult gaan zien in de mensen die je ontmoet, of je ze nou aardig vindt of niet.

Je hoeft niet ontmoedigd te raken als je het moeilijk vindt, of het gevoel hebt dat het je nooit zal lukken. We zijn nog niet heilig he. Het is een weg met vallen en opstaan, en die weg duurt je leven lang.

Gods liefde is groter dan de wijde oceaan. Frère Luc (Communauté Saint Jean) vertelt er heel aanstekelijk over in deze video (2 minuten, Engelstalig):

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox

Lees ook
Vaste grond (over geloof)
Meer hoop (over hoop)
Thuis (2)
‘Gebed verandert de werkelijkheid’
Wie, ík?