Hemelvaart: Een wolk onttrok Hem aan hun ogen

Foto: Sam Schooler – Unsplash.com

“Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (Hand 1:8-9)

Veertig dagen na Zijn verrijzenis uit de dood werd Jezus omhooggeheven naar de hemel. Daar zit Hij aan de rechterhand van God de Vader. Met Hemelvaart naderen we de laatste dagen van de Paastijd. We gaan ons voorbereiden op de komst van de Heilige Geest met Pinksteren.

Het Hoogfeest van Hemelvaart vieren we op de veertigste dag na Pasen. In totaal duurt de Paastijd vijftig dagen en eindigt op Pinksteren, wanneer we de uitstorting van de Heilige Geest vieren.

Gedurende de hele Paastijd zingen we in de liturgie alleluia’s in vreugde en dankbaarheid om de verrijzenis van de Heer en omdat Hij ons heeft verlost uit de dood. Iedere antifoon, ieder responsorie, iedere acclamatie: álles wat we in deze tijd zingen, eindigt met ‘alleluia!’

Wat is de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren voor ons als christenen? Nicolaas Sintobin sj. legt het uit in de video (6 min.) hieronder. Hij legt uit dat je Hemelvaart zou kunnen zien als de tegenhanger van de menswording van God, die we vieren met Kerstmis.

Met de Hemelvaart komt er een einde aan het ‘Jezus-tijdperk’ dat begon met Zijn geboorte in Bethlehem, vertelt Sintobin. Maar Hij heeft ons niet alleen gelaten: Hij is onder ons in de persoon van de Heilige Geest. En dát vieren we met Pinksteren. Alleluia!

Lees ook
Pasen: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen!’
Meer hoop
Stille nacht

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox