Hoogfeest Sacramentsdag

Hij, Priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven.


Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om Hem te gedenken.
Als wij dan eten van dit Lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk; als wij drinken van zijn Bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein.
– Prefatie I van de Heilige Eucharistie –

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis kan op Sacramentsdag de eucharistie weer worden uitgereikt. Wat is de oorsprong van dit hoogfeest? En wat is de betekenis voor ons nu? Lees het hier.