Hoogfeest H. Drie-eenheid

Vader, met uw veelgeliefde Zoon en met de Heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer.

Wat wij weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie Personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige Drie-eenheid, Gij één van hart, één God die wij aanbidden.

– Prefatie van de Heilige Drie-eenheid –