Hoogfeest Heilig Hart

Drink Christus, want Hij is de bron waaruit het water ontspringt.

Drink Christus, want Hij is de bron van het leven.


Drink Christus, want Hij is de vrede.


Drink Christus, want stromen van levend water vloeien uit Zijn Hart.

– H. Ambrosius (355-397) –