Kardinaal: corona-pandemie vraagt om volharding

In een pastorale brief aan de gelovigen van het aartsbisdom zegt kardinaal Eijk dat de coronaviruspandemie vraagt om volharding en geduld. We moeten volharden in ons gedrag dat rekening houdt met de zwakkeren in de samenleving. Want, aldus de kardinaal, “het zijn ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die de meeste risico’s lopen en het zijn vooral mensen in verzorgingshuizen en instellingen die vereenzaamden tijdens de lockdown, vooral als zij hun kinderen en kleinkinderen niet konden zien en omhelzen.”

Kardinaal Eijk roept de gelovigen op om de komende tijd met ons hart bij de Heer te zijn. Hij benadrukt in het bijzonder de waarde van het rozenkransgebed. Ook vraagt hij om gebed voor de mensen die in de zorg werkzaam zijn en van wie veel gevraagd wordt in deze tijd.
“Dat we juist in deze periode verbonden zijn in het gebed, waarover de heilige Teresia van Lisieux zegt: ‘Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart, het is een simpele blik naar de hemel. Het is een kreet van dankbaarheid en liefde te midden van de beproeving evengoed als midden in de vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks dat mijn ziel ruimer maakt en mij met Jezus verenigt.'”

Lees hier de hele brief van kardinaal Eijk.