Maatregelen Corona-virus

Laatste update: 19 november 2020

Abdij Koningsoord volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en van het Nederlands Bisschoppencollege.

De volgende maatregelen zijn van toepassing:
– Het gastenhuis is beperkt geopend.
– De kerk is beperkt toegankelijk.

Mondkapje
Iedereen die door het gastenhuis, de winkel en de silo loopt, wordt verzocht een mondkapje te dragen. Gasten kunnen in de eigen kamer, de huiskamer en de gastenrefter het mondkapje afdoen, mits u minimaal de gebruikelijke anderhalve meter afstand van elkaar houdt.

Gastenhuis
We volgen de officiële maatregelen en het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’. Daarom kunnen we slechts zeer beperkt gasten ontvangen.
Het gastenhuis is geopend, maar uitsluitend voor individuele gasten, dus niet voor groepen.
Bekijk hier het corona-protocol.

We nemen voorlopig geen groepsreserveringen aan.

De H. Mis op zondag is alleen toegankelijk voor gasten die verblijven in ons gastenhuis. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Eucharistie
– op zondagen en hoogfeesten om 11.00 uur (onder voorbehoud van wijzigingen);
– met ingang van zondag 13 september kunnen alleen de gasten die verblijven in ons gastenhuis de H. Mis op zondag bijwonen;
– op donderdagen en Feesten van de Heer (indien op weekdagen) Lauden & Eucharistie om 7.15 uur. Deze viering is openbaar toegankelijk, maar het aantal plaatsen voor niet-verblijfsgasten is beperkt.
– in verband met het zeer beperkte aantal plaatsen in onze kerk is de H. Mis is verder uitsluitend te beluisteren via internet, bezoekers kunnen deze dus niet bijwonen in onze kerk, maar
– u kunt de H. Mis wel bijwonen in de parochiekerken, lees hier het bericht.

Getijdengebed
De gebedsvieringen in onze kerk zijn, onder strikte voorwaarden, openbaar toegankelijk, lees hier het bericht.

Abdijwinkel
De abdijwinkel is geopend volgens de reguliere openingstijden.

De bisschoppen vragen de gelovigen om dit gebed te bidden:

H. Maria

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.