Maatregelen Corona-virus

Zeven maal per dag zingen wij Gods lof en bidden wij voor de noden van de wereld. U kunt ook thuis met ons meebidden: klik hier.

Abdij Koningsoord volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en van het Nederlands Bisschoppencollege.

De volgende maatregelen zijn van toepassing:
– Het gastenhuis is beperkt geopend vanaf 20 juli.
– De kerk is beperkt toegankelijk.
– De abdijwinkel is beperkt geopend.

Gasten
We volgen de officiële maatregelen en het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’. Daarom kunnen we slechts zeer beperkt gasten ontvangen.
Het gastenhuis gaat open vanaf 20 juli, uitsluitend voor individuele gasten, dus niet voor groepen.
Reserveren is mogelijk vanaf 22 juni.

We nemen voorlopig geen groepsreserveringen aan.

Eucharistie
Met ingang van het hoogfeest van Pinksteren vieren we weer Eucharistie:
– voorlopig alleen op zondagen en hoogfeesten,
– steeds om 11.00 uur,
de H. Mis is uitsluitend te beluisteren via internet, u kunt deze niet bijwonen in de kerk,
– u kunt de H. Mis wel bijwonen in de parochies, lees hier het bericht.

Getijdengebed
De gebedsvieringen zijn openbaar toegankelijk, lees hier het bericht.

Abdijwinkel
Met ingang van dinsdag 3 juni is de abdijwinkel geopend:
– op woensdag en vrijdag van 14.30 – 16.30 uur
op zaterdag van 10 – 12 uur.
Van 6 tot en met 11 juli is de winkel gesloten.

De bisschoppen vragen de gelovigen om dit gebed te bidden:

H. Maria

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.