Maatregelen Corona-virus

Zeven maal per dag zingen wij Gods lof en bidden wij voor de noden van de wereld. U kunt ook thuis met ons meebidden: klik hier.

Abdij Koningsoord volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en van het Nederlands Bisschoppencollege.
De volgende maatregelen zijn van toepassing:
– Ons gastenhuis is gesloten.
– Onze kerk is niet toegankelijk.

Officie en Eucharistie
Met ingang van het hoogfeest van Pinksteren zullen we weer Eucharistie vieren:
– voorlopig alleen op zondagen en hoogfeesten,
– steeds om 11.00 uur,
– Alle gebedsvieringen en de H. Mis zijn uitsluitend te beluisteren via internet, u kunt deze niet bijwonen in de kerk.
Met ingang van het hoogfeest van Corpus Christi, dat we vieren op donderdag 11 juni, zullen we de H. Communie weer mogen ontvangen.

Abdijwinkel
Met ingang van dinsdag 3 juni is de abdijwinkel geopend op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagochtend.
Van 6 tot en met 11 juli is de winkel gesloten.

Wij zullen u via deze website informeren als zich wijzigingen voordoen.

Eucharistievieringen via internet
– KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Klik hier om het hele bericht te lezen
– Met ingang van donderdag 19 maart (het hoogfeest van Sint Jozef) zendt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, de dagelijkse Eucharistievieringen live uit via Facebook. Klik hier om het hele bericht te lezen.

De bisschoppen vragen de gelovigen om dit gebed te bidden:

H. Maria

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.