Maatregelen Corona-virus

Laatste update: 1 juli 2021

Abdij Koningsoord volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en van het Nederlands Bisschoppencollege.

De volgende maatregelen zijn van toepassing:
Het gastenhuis is beperkt geopend, en uitsluitend voor individuele gasten.
– De abdijwinkel is geopend op de gebruikelijke tijden.
– De kerk is open, maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Eucharistieviering
De Eucharistievieringen in onze abdijkerk zijn weer openbaar toegankelijk.
In verband met de Corona-maatregelen zijn is er plaats voor maximaal 12 personen/huishoudens in de kerk.

Wie op zondag de H. Mis wil bijwonen, kan zich telefonisch opgeven bij de zuster van de ontvangst:
– Uitsluitend op vrijdagen
– tussen 11 en 12 uur

– 026 – 44 64 886
Als er een plaats vrij is, noteren we u naam en telefoonnummer en bent u van harte welkom.
Voor de Mis op weekdagen hoeft u niet te reserveren.

Belangrijk
We nemen geen aanvragen voor reservering in behandeling via voicemail of e-mail.
U kunt per keer slechts voor één Mis reserveren.
Deze afspraken gelden voor iedereen, we maken geen uitzonderingen zodat we de beschikbare plaatsen eerlijk kunnen verdelen.

U kunt de H. Mis met ons meevieren via internet.
U kunt de H. Mis ook bijwonen in de parochiekerken, lees hier het bericht.

Getijdengebed
Alle gebedsvieringen in onze kerk zijn, onder voorwaarden, openbaar toegankelijk, lees hier het bericht.

Abdijwinkel
De abdijwinkel is geopend zoals gebruikelijk.

Gastenhuis
We volgen de officiële maatregelen en het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’.
Het gastenhuis is beperkt geopend, en uitsluitend voor individuele gasten.
Bekijk hier het corona-protocol.

De bisschoppen vragen de gelovigen om dit gebed te bidden:

Heilige Maria, bid voor ons

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.