Maatregelen Corona-virus

Laatste update: 14 september 2022

Abdij Koningsoord volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en van het Nederlands Bisschoppencollege.

Op dit moment geldt het volgende:
Het gastenhuis is geopend.
– De abdijwinkel is geopend op de gebruikelijke tijden. De abdijwinkel is ook per e-mail bereikbaar voor bestellingen: abdijwinkel@koningsoord.org

Eucharistieviering
De Eucharistievieringen in onze abdijkerk zijn openbaar toegankelijk.
Voorzorgsmaatregelen in de kerk:
• U hoeft geen mondkapje meer op te hebben, maar gelieve dan wel ZACHTJES mee te zingen.

U kunt de H. Mis met ons meevieren via internet.
U kunt de H. Mis ook bijwonen in de parochiekerken, lees hier het bericht.

Getijdengebed
De gebedsvieringen in onze kerk zijn openbaar toegankelijk. Alle vieringen zijn via internet met ons mee te vieren.

Abdijwinkel
De abdijwinkel is open op de gebruikelijke tijden. De abdijwinkel is ook per e-mail bereikbaar: abdijwinkel@koningsoord.org.

Gastenhuis
Het gastenhuis is geopend.
(Bekijk hier het corona-protocol.)

De bisschoppen vragen de gelovigen om dit gebed te bidden:

Heilige Maria, bid voor ons

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.