Maatregelen Corona-virus

Zeven maal per dag zingen wij Gods lof en bidden wij voor de noden van de wereld. U kunt ook thuis met ons meebidden: klik hier.

Abdij Koningsoord volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en van het Nederlands Bisschoppencollege.
De volgende maatregelen zijn van toepassing:
– Ons gastenhuis is gesloten.
– De abdijwinkel is gesloten.
– Er zijn geen Eucharistievieringen.
– Onze kerk is niet toegankelijk.
– Alle gebedsvieringen zijn uitsluitend te beluisteren via internet, u kunt deze niet bijwonen in de kerk.

Wij zullen u via deze website informeren als zich wijzigingen voordoen.

Update maatregelen inzake coronavirus. Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’
Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen. Lees hier het hele bericht.

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Lees hier het hele bericht.

Biddend verbonden met de bisschoppen op zondag 22 maart
KRO-NCRV komt op zondag 22 maart samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland. Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO 2, Facebook en de website KRO-NCRV.nl/katholiek. Lees verder op de website van het aartsbisdom.

Noveengebed
De bis­schop­pen roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen zal beginnen op maan­dag 16 maart en ein­digen op de dag voor het Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (25 maart – Maria Bood­schap). Klik hier voor het noveengebed.

Eucharistievieringen via internet
– KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Klik hier om het hele bericht te lezen
– Met ingang van donderdag 19 maart (het hoogfeest van Sint Jozef) zendt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, de dagelijkse Eucharistievieringen live uit via Facebook. Klik hier om het hele bericht te lezen.

De bisschoppen vragen de gelovigen om dit gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.