Meer hoop

Foto Jon Tyson – Unsplash.com

Na het stukje over geduld en hoop als middel om je door de corona-tijd heen te helpen, dacht ik: er is nog wel wat meer te zeggen over de hoop. Als christenen zijn we er tenslotte toe geroepen. En er is, zeker nu, een grote behoefte aan. Wat is hoop eigenlijk?

Van Dale geeft deze definities: ‘een zekere mate van verwachting (van iets goeds)’; ‘iemand waarop alle hoop is gevestigd’. En ‘hopen’ of ‘hoop hebben’ wordt omschreven als ‘graag willen, wensen’. Hoop heeft dus te maken met verwachting en verlangen, en je kunt het bovendien niet zelf realiseren. En hoop gaat over vreugde: je hoopt natuurlijk niet op iets dat je niet fijn vindt.

Wat houdt de christelijke hoop dan in? Waar kijken wij vol vreugde naar uit? De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt het volgende: ‘De hoop is de goddelijke deugd waardoor wij naar het rijk der hemelen en het eeuwige leven verlangen als naar ons geluk, door ons vertrouwen te stellen in de belofte van Christus, hierbij niet steunend op onze eigen krachten maar op de hulp van de genade van de heilige Geest.’ (CKK 1817)

Dus: 1. We verwachten Gods koninkrijk en het eeuwige leven, en het zal ons gelukkig maken. 2. We doen dat door te vertrouwen op wat Jezus ons heeft beloofd. 3. We kunnen het niet zelf, we hebben de genade van de heilige Geest nodig.

Hopen is in de eerste plaats vertrouwen op de belofte van Jezus: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven.” (Joh. 11:25). Je kunt ook zeggen dat Jezus onze hoop ís.

Waarom is hoop zo belangrijk? Door je hoop te stellen op Jezus en het eeuwig leven dat Hij je wil geven, kun je over de dingen van de wereld heen kijken. Aan de horizon van onze aarde zie je heel in de verte het hemelse Jeruzalem bovenop een berg, schitterend in de zon. Hoop richt je verlangen op God en maakt dat de dingen van het dagelijks leven een andere waarde krijgen. Ze worden in een ander perspectief geplaatst. Hoop kan je helpen om moeilijke situaties zoals deze corona-tijd geduldig uit te zitten. Want ook dat gaat voorbij.

Dit alles wil niet zeggen dat je je vanaf nu kunt terugtrekken in je eigen bubbel. Jij en ik en alle mensen zijn geroepen om onze tijd op aarde goed te gebruiken en te zorgen voor de wereld en de mensen om ons heen. We zijn geroepen om met vreugde te getuigen van Jezus, goed nieuws voor iedereen. (Je mag trouwens ook best genieten van een stuk chocola, een nieuwe trui, een goeie film. Daar is helemaal niets mis mee.)

Jezus is onze hoop! Als je dat écht gelooft, zul je een diepe innerlijke vreugde ervaren. Verlang jij écht naar eeuwig leven met God? Word je blij als je eraan denkt? Hoop je erop? Zo gemakkelijk is het niet om te geloven in dat eeuwige leven (en wie durft het hardop te zeggen?). Geloven en hopen kunnen we dan ook niet op eigen kracht.

Geloof is een genadegave van God. Het is de heilige Geest, de helper, die je de genade zal geven die je nodig hebt om te geloven en je hoop te voeden. Je hoeft het Hem alleen maar te vragen. En word niet ongeduldig of moedeloos als je er moeite mee blijft houden. Geloven is een weg, en je mag er je hele leven over doen.

Wist je trouwens dat Maria de Moeder van de hoop is? Hier kun je meer lezen.

Geloof en hoop zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgende keer meer daarover.

Lees ook
Geduld in de woestijn
Trek je terug in je binnenkamer
Stille nacht
Troost, troost toch Mijn volk…
Thuis

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox