24 December. Vigilie van Kerstmis

24 december 2023

Op de vooravond van Kerstmis wordt in de Vespers de Plechtige Aankondiging van de Geboorte van Jezus Christus gezongen.
Hierin horen we hoe Jezus, waarlijk mens van vlees en bloed, ingebed is in de geschiedenis van het Joodse volk, een twijg ontsproten aan de stronk van Jesse, vader van koning David. Zijn stamboom wortelt in Abraham en gaat hier zelfs terug tot de schepping van de eerste mens Adam.
De geslachtslijst van Jezus uit het Evangelie van Mattheus (1,1-17) wordt deze dagen voor kerstmis ook gelezen in de liturgie. De ikoon laat de stamboom zien van Jezus, zoon van koning David, zoon van Jesse.

 

 

 

 

 

PLECHTIGE AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS

In het begin, voordat de tijd was verdeeld in jaren, maanden en dagen,
sprak God de Heer vanuit zijn ondoorgrondelijkheid: ‘Er moet licht zijn’.
En de kracht van Gods verlangen gaf gestalte aan zijn woord
en uit de aarde werd de mens geboren.
Toen zag God de Heer dat de mens die Hij had verwekt
een muur oprichtte tussen tijd en eeuwigheid,
en zijn leven verdeelde tussen goed en kwaad,
en dat hij bang werd voor zichzelf.
Toen sprak God de Heer vanuit zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid
tot de mens Abraham: ‘Abraham, vrees niet, want Ik ben uw schild.
In u zullen alle geslachten van de wereld gezegend worden’.
En de zegen van God de Heer werd levend in Sarahs schoot.
De kracht van Gods belofte kwam over Mozes, de dienaar van God de Heer.
Mozes leidde het volk van God uit Egypte door de woestijn,
naar het land van de belofte.
God de Heer sprak vanuit zijn barmhartige trouw aan David,
de zoon van Juda, de zoon van Israël:
Ik zal uit u een nakomeling doen opstaan, en zijn koningschap bevestigen.
Ik zal hem een vader zijn en hij Mij een zoon.
Zijn troon zal vaststaan voor altijd’.
Nu is de tijd vervuld, want God de Heer doet zijn belofte gestand:
zijn woord van belofte wordt vlees:
de Christus, zoon van David, zoon van God.
In de schoot van Maria wordt het woord van God de Heer waarlijk mens.

Andere berichten

Red ons Heer: de vromen verdwijnen,
trouw wordt schaars bij het mensengeslacht.

Psalm 12

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Ik geef mij op voor de volgende nieuwsbrief:(Vereist)
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!