‘Omgaan met de schepping is een bekeringsproces’

Foto: Pixabay.com

Cisterciënzers, de orde waartoe wij ook behoren, leven van het werk van hun handen. We zijn niet afhankelijk van anderen, maar voorzien zelf in ons levensonderhoud. De Cisterciënzerorde is van origine een ‘boerenorde’, en veel abdijen hadden – en hebben soms nog steeds – een boerenbedrijf. Denk maar aan de Abdij van Westmalle (ja, bier, maar ook koeien en schapen), en aan Abdij Lilbosch in Echt. De broeders in Echt houden (onder meer) varkens. Wat betekent de encycliek ‘Laudato Si’ voor hen?

Abt Malachias vertelt in de video op Katholiekleven.nl dat de christelijke grondhouding dat de mens niet de eigenaar is van de schepping, de basis is van wat ze doen. Het gaat er niet om zoveel mogelijk geld te verdienen, de onderneming moet passen bij de Cisterciënzer levensvisie. Het omgaan met de dieren en met de schepping maakt gevoelig voor Gods aanwezigheid, aldus Dom Malachias. Laudato Si in de praktijk!

Bekijk het gesprek met Dom Malachias (en geniet van de varkens):

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox