Getijden meebidden

Dagelijks spreek ik uw lof –
zeven malen.
– Psalm 119

Op het moment van aanvang van het gebed verschijnt hieronder automatisch een speler. U hoeft hier niets voor te doen.

Met ingang van het hoogfeest van Pinksteren zullen we weer Eucharistie vieren:
– voorlopig alleen op zondagen en hoogfeesten,
– steeds om 11.00 uur,
– u kunt de H. Mis niet bijwonen in onze kerk, maar alleen via internet beluisteren.
Met ingang van het hoogfeest van Corpus Christi, dat we vieren op donderdag 11 juni, zullen we de H. Communie weer mogen ontvangen.

Voor informatie over de uitzending van de getijden: zr.margareth@koningsoord.org.

Uw vrijwillige bijdrage

Desgewenst kunt u de uitzending van het getijdengebed van onze gemeenschap financieel steunen. Uw vrijwillige bijdrage is uiteraard heel welkom. U kunt deze overmaken op onze bankrekening

Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79, 6816 VG ARNHEM
IBAN: NL72INGB0001097734
BIC: INGBNL2A
Onder vermelding van: bijdrage uitzending getijdengebed

Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Abdij Koningsoord heeft een ANBI-status.

Uw gegevens (e-mailadres + naam en adres + bankgegevens) worden NIET gedeeld met derden en NIET voor andere doeleinden gebruikt. Lees ook de privacyverklaring.