Getijden meebidden

Dagelijks spreek ik uw lof –
zeven malen.
– Psalm 119

Op het moment van aanvang van het gebed verschijnt hieronder automatisch een speler. U hoeft hier niets voor te doen.

Met ingang van het hoogfeest van Pinksteren vieren we weer Eucharistie:
– voorlopig alleen op zondagen en hoogfeesten,
– steeds om 11.00 uur,
– u kunt de H. Mis niet bijwonen in onze kerk, maar alleen via internet meevieren.

Hoogfeesten in juli en augustus

Dagorde als op zondag:
Za 11 juli H. Benedictus
Za 15 augustus Ten Hemelopneming van Maria
Do 20 augustus H. Bernardus

Voor informatie over de uitzending van de getijden: zr.margareth@koningsoord.org

Uw vrijwillige bijdrage

Desgewenst kunt u de uitzending van het getijdengebed van onze gemeenschap financieel steunen. Uw vrijwillige bijdrage is uiteraard heel welkom. U kunt deze overmaken op onze bankrekening

Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79, 6816 VG ARNHEM
IBAN: NL72INGB0001097734
BIC: INGBNL2A
Onder vermelding van: bijdrage uitzending getijdengebed

Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Abdij Koningsoord heeft een ANBI-status.

Uw gegevens (e-mailadres + naam en adres + bankgegevens) worden NIET gedeeld met derden en NIET voor andere doeleinden gebruikt. Lees ook de privacyverklaring.