Een strikte dagorde

Cisterciënzers leven volgens een strikte dagorde, geritmeerd door het getijdengebed, dat zeven maal per dag wordt gebeden. Alle dagen zien er in het algemeen zo uit. Een uitzondering vormen de zaterdagmiddag, zondagen en hoogfeesten als er geen arbeid is. Paradoxaal genoeg is het juist deze strikte structuur die het ons mogelijk maakt ruim te worden voor Gods aanwezigheid in ons.

God, luister naar mijn gebed,
hoor wat ik tracht u te zeggen.
– Psalm 54 –

4.15 uur: Opstaan

4.30 uur: Nachtwake met aansluitend 30 minuten stil gebed

5.45 – 7.05 uur: Ontbijt, lectio divina, persoonlijke tijd

7.15 uur: Angelus, Lauden (op donderdag om 9 uur Eucharistieviering, geen Terts)
Aansluitend: Kapittel met lezing uit de Regel van de H. Benedictus, daarna persoonlijke tijd.

9.30 uur: Terts

9.45 – 12.00 uur: Arbeid

12.15 uur: Sext, Angelus

12.30 uur: Middagmaal
Aansluitend afwas, middagrust

14.15 uur: Noon

14.30 – 16.45 uur: Arbeid

17.00 uur: Vespers met aansluitend ca. 15 minuten stil gebed

17.50 uur: Avondmaal, persoonlijke tijd

19.30 uur: Completen, Angelus
Aansluitend: groot stilzwijgen, bedtijd.

Op de Zondag is er geen arbeid, en hebben we meer tijd voor lezing en persoonlijk gebed, een wandeling, ontspanning.