Ons werk

Ledigheid is de vijand van de ziel, zegt de heilige Benedictus ons in zijn regel voor monniken. Cisterciënzerkloosters hebben daarom meestal een onderneming. Ze brouwen bier, maken kaas, kaarsen of zeep of hebben een boerderij. De producten worden verkocht en zo voorzien de broeders of zusters in hun onderhoud. Maar ook binnen de muren van de abdij is werk te doen.

“Ledigheid is de vijand van de ziel; en daarom moeten de broeders op bepaalde tijden bezig zijn met handenarbeid en ook op bepaalde tijden met lezing van het Woord Gods.”

– Regel van de H. Benedictus –

Er moet worden gekookt en gewassen, de liturgie moet worden voorbereid en geoefend, er is de zorg voor zieken en ouderen, en in deze tijd vindt ook een deel van het werk plaats van achter het bureau. Dit is het dienstwerk aan elkaar.