Hoogfeest Christus Koning

… maar deze Koning is gekomen om te dienen

De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het hoogfeest van Christus Koning. De zondag erna begint de Advent. Voluit heet dit feest ‘Christus Koning van het Heelal’: niet alleen is Jezus Christus Koning van de hemel, Hij is Koning van álles wat bestaat, het zichtbare en het onzichtbare. Het feest is in 1925 ingesteld door Paus Pius XI, in de periode tussen twee wereldoorlogen in. De paus wilde juist in die periode van oorlog en onrust benadrukken dat er een grotere Koning is dan de menselijke machthebbers: Jezus Christus, die gekomen is om te dienen, niet om gediend te worden. Wat betekent dat voor ons?

Lees verder

Thuis

‘Kun je niet een stukje schrijven over thuisblijven in coronatijd?’ Ik heb er een tijdje over moeten nadenken. Voor ons als slotzusters is thuisblijven de normale situatie: wij zijn altijd thuis. Of toch niet? Wat is dat ‘thuis’ eigenlijk voor een plek? Laten we daar eerst eens naar kijken. De plaats waar we helemaal op ons gemak zijn, die vertrouwd is, waar we ons veilig voelen, noemen we ‘thuis’. Gasten die in ons gastenverblijf komen, zeggen wel eens dat ze hier ‘thuiskomen’. ‘Thuis’ hoeft blijkbaar niet per se je eigen huis te zijn.

Lees verder

‘Omgaan met de schepping is een bekeringsproces’

Cisterciënzers, de orde waartoe wij ook behoren, leven van het werk van hun handen. We zijn niet afhankelijk van anderen, maar voorzien zelf in ons levensonderhoud. De Cisterciënzerorde is van origine een ‘boerenorde’, en veel abdijen hadden – en hebben soms nog steeds – een boerenbedrijf. Denk maar aan de Abdij van Westmalle (ja, bier, maar ook koeien en schapen), en aan Abdij Lilbosch in Echt. De broeders in Echt houden (onder meer) varkens. Wat betekent de encycliek ‘Laudato Si’ voor hen?

Lees verder en bekijk de video

Geroepen in gemeenschap

Stel, er is een cirkel op de grond getrokken. Stel je voor dat deze cirkel de wereld is. Het middelpunt van de cirkel is God, en de lijnen van de omtrek naar het midden, zijn de wegen of levenswijzen van je medemensen. Naarmate je, in je verlangen om tot God te naderen, naar het midden gaat, kom je dichter bij God én bij je medemens. Dus hoe meer je je medemens nadert, hoe meer je tot God nadert. Het zijn de woorden van Dorotheus van Gaza, een woestijnmonnik die leefde in de zesde eeuw.

Je richten op God, Hem naderen vanuit een impuls die je…

7 nov Hoogfeest H. Willibrord

De monnik Willibrord leidde een rustig bestaan in zijn benedictijner klooster in Engeland. Hij wijdde zijn leven aan studie en gebed, maar daaraan kwam abrupt een einde toen hij met een aantal medebroeders op reis werd gestuurd naar het gebied overzee dat onder andere het huidige Nederland omvatte, om het Evangelie te gaan verkondigen aan de Friezen.

De Geest was met hem, en door hard werken en volharding stichtte hij in de loop der jaren vele kloosters en kerken. In 695 werd hij tot aartsbisschop van Utrecht gewijd.

Willibrords hele leven was gewijd aan het onvermoeibaar verkon…

Ik wil dat je leeft!

Gods weg op het spoor komen, God die je uitdaagt in het alledaagse, in de realiteit van jouw bestaan, hier en nu. Een leven dat zoveel vormen aan kan nemen, zoveel keuzes die open liggen. Gods weg voor jou is altijd een weg tot leven, tot vrijheid, tot echtheid.

Jij hebt gedroomd
van mij
en hebt mij
doen ontstaan
ik ben een voorstelling van Jou
een facet van jouw oneindigheid
ik ben geschapen
als een uniek wezen
Jij hebt een ontwerp van mij
hebt een plan met mij
er is iets
wat alleen ik kan doen

Wees niet bang!

Gevoelens van roeping tot het religieuze leven kunnen heel verwarrend zijn. Je denkt dat God je misschien wel roept om je hele leven aan Hem te wijden, als broeder of zuster. Het ene moment weet je het zéker, het andere moment denk je: ‘nee, toch niet… of wel?’ Op een gegeven moment zul je íets moeten doen: het laten vallen, of de stap zetten om te onderzoeken of het inderdaad jouw weg is. Het is goed om dan contact op te nemen met een priester of met de novicenmeester of novicenmeesteres van een klooster. Zij kunnen je helpen om te onderscheiden of het religieuze leven iets voor jou zou kunnen zijn. In deze video vertellen twee zusters en een broeder over hun roeping, en ze moedigen je aan om niet bang te zijn!

Bekijk de video Monnik of zuster worden, iets voor mij?

Word levend woord!

Abt Jacobus zei: ‘Niet slechts woorden zijn nodig, want de mensen van deze tijd gebruiken veel woorden, maar nodig is het werk. Dat zoekt men, en niet al die woorden die toch geen vrucht opleveren.’

Woorden onthullen en verhullen boodschap en boodschapper. Woorden willen gehoord en beluisterd worden. Ze roepen een antwoord op, zowel innerlijk als uiterlijk. Woorden zijn kostbaar en duurzaam. Zijn we dat niet vergeten in onze digitale cultuur? Zijn ze niet verworden tot wegwerpartikel, al te gemakkelijk inwisselbaar? En wat met de persoon daarachter?

Bij het woord hoort stilte, ervoor en erna, dat geeft…

De noot van zuster Gertrudis

Roeping is ingaan op de uitnodiging van God. Maar God ervaren, Zijn aanwezigheid waarnemen: dat vraagt om aandacht, openheid en stilte. Hij ‘spreekt’ op zoveel manieren, in het gebed, tijdens het werk, in een gesprek, in de stilte en in de natuur, of zomaar op een ontspannen wandeling door de tuin. Hij spreekt je aan, waar je je ook bevindt; maar merk je Hem op? En welke duiding geef je aan je ervaringen?

Dit is de ervaring van onze zuster Gertrudis:

“Ik stond eens onder de notenboom in de kloostertuin te lui …

Wees geen slaaf van pretjes

Abt Isidorus zei: ‘Eer de deugden en wees geen slaaf van pretjes. Want de eerste zijn onvergankelijk; de laatste doven spoedig uit.’

Pret maken, pret zoeken, we doen het om stoom af te blazen, om even onze ellende te vergeten, er vrij van te worden- denken we! Heel begrijpelijk, heel menselijk, maar ook heel verleidelijk! Een onschuldig begin kan gemakkelijk afglijden naar een vlucht in een oppervlakkige wereld van lawaaierige schone schijn en glamour. Uiteindelijk laat ze ons leeg en kil achter, verslaafd en gebonden door honger en dorst of afkeer. Hoe anders bij deugden! Gods genade ontvangen in een open hart leidt tot een houding die getuigt van het goede, van liefde voor zichzelf die overstroomt in liefdevolle relaties naar anderen, naar heel de schepping. Zo worden we vrij om het leven te omarmen zoals het is, in navolging van Jezus, de dienaar van allen.

Het zoeken van je roeping heeft hier alles mee te maken. Lees verder