Pasen

De Verrijzenis van de Heer is
de meest evidente,
de diepste,
de meest ontroerende
en de meest bewonderenswaardige bevestiging
van de eeuwige wil van God.
God wil dat alles leven is in ons,
vrijheid, verhevenheid, grootheid en vreugde.
De Blijde Boodschap van de verschijningen van de Heer
kan geheel ons leven radicaal omgooien.
Ze roept ons op om op onze beurt
de dood tegemoet te gaan,
terwijl wij deze in ons met wortel en al uitroeien
door ons leven te maken tot één offergave van liefde.

Maurice Zundel