Privacyverklaring

Als gemeenschap van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord willen wij met respect en zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt. We houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. In deze privacy verklaring leggen wij u graag uit wat we met uw persoonsgegevens doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u persoonlijk. U deelt persoonsgegevens met ons door een verblijf als gast in ons gastenhuis, als klant van de winkel, als bezoeker van onze website, als werknemer of vrijwilliger, of als kandidaat voor het religieuze leven. Wij verzamelen en beheren bijvoorbeeld uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn, zoals neergelegd in artikel 6, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De abdij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen;
  • Het verzenden van de nieuwsbrief, indien u hiervoor bent ingeschreven;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Het afleveren van goederen en diensten;
  • Informeren vrijwilligers;
  • De abdij gebruikt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
De abdij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze website gebruikt cookies om het gedrag op de website te analyseren en zo het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonlijke informatie op.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats, indien dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting, die ons dat voorschrijft.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met econome@koningsoord.org.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u, of een andere partij, over te dragen, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: econome@koningsoord.org. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgemaakt 20 oktober 2019. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via het sturen van een mail naar econome@koningsoord.org of per post naar:

Zuster Econome
Abdij Koningsoord
Johannahoeveweg 79
6816 VG Arnhem
026 – 446 48 86