Synode: Continentale fase. Vragenlijst.

Het Synodaal proces bevindt zich in de tweede fase, de continentale fase. In deze tweede fase vindt er in de Kerk overleg plaats per continent. Het gesprek van de Europese bisschoppen is in Praag, in februari 2023. Ter voorbereiding is een vragenlijst opgesteld die iedereen, individueel of liever in een groep, kan beantwoorden. Aan de hand van alle antwoorden stellen de organisatoren een document op voor de Nederlandse delegatie in Praag.

Iedereen wordt uitgenodigd de vragenlijst te beantwoorden. Via de volgende link komt u bij de vragenlijst. https://www.knr.nl/. Daar is ook meer achtergrondinformatie te vinden over de synode.

GEBED VOOR DE SYNODE
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.