Vergeving heelt je ziel

Foto Lina Trochez – Unsplash.com

Wanneer heb jij voor het laatst iemand om vergeving gevraagd? Hoe vond je het om te doen? En hoe reageerde de ander? Vergeving vragen is voor de meesten van ons niet zo gemakkelijk. Daarom stellen we het maar liever uit, en hopen we dat de tijd zijn werk zal doen en dat die ander onze misstap gaandeweg wel zal vergeten.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning op het lijden en sterven van Jezus, het is een tijd van bekering en ascese. Leef ik zoals Jezus het me heeft voorgedaan? Waar schiet ik tekort? Vergeving vragen is bij uitstek iets om over na te denken en over te bidden in de aanloop naar Pasen.

Je herkent het vast en zeker: je bent een keer uitgeschoten tegen een ander, of je bent oneerlijk tegen iemand geweest, en ergens van binnen kriebelt dat. Het zit je niet lekker, het geeft je een slecht gevoel. In gedachten probeer je je eigen gedrag te rechtvaardigen: die ander is ook áltijd zó móeilijk. Ik had gewoon gelíjk.

Als je eerlijk bent tegen jezelf, weet je natuurlijk wel dat je fout zat. Maar er is moed voor nodig om het aan jezelf toe te geven. En er is nog meer moed voor nodig om het ook tegen die ander te zeggen. Want vergeving vragen is je zwakheid tonen aan de ander. En niemand vindt dat fijn. Maar eigenlijk is het een teken van innerlijke kracht. De apostel Paulus zegt het ook: ‘Kracht wordt in zwakheid volkomen.’ (2Kor12:9) Het laat zien dat je durft te vertrouwen op Gods genade omdat je het niet alleen kunt.

Voor ons als monialen, geroepen om te leven in een gesloten gemeenschap en zo te groeien in liefde voor God en voor onze naaste, is vergeven vergeving vragen extra belangrijk (maar niet gemakkelijker). Een andere zuster om vergeving vragen, helpt ons om te groeien in nederigheid en liefde voor elkaar. Want niet alleen het vergeven is een daad van liefde, ook vergeving vragen is dat. Als je iemand om vergeving vraagt, zeg je daarmee dat je de relatie die je hebt beschadigd, wilt herstellen. Het is een teken van liefde en vertrouwen.

Vergeving bevrijdt je van een last, het heelt je ziel, zoals Paus Franciscus zegt in onderstaande video. In het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht), ligt de nadruk niet op je zonden, maar op Jezus die op je wacht en je wil vergeven. Het is een sacrament van liefde! Is het dan niet voldoende als ik die ander vraag om me te vergeven, en als ik het in gebed ook aan God vraag? Niet helemaal.

In de biecht spreek je hardop aan God uit wat je misdaan hebt. De priester, instrument van Christus, luistert naar je en schenkt je door de Kerk, de gemeenschap waar we deel van uitmaken, vergeving van je zonden. Zo blijft de verlossing van Jezus doorwerken in de wereld. Je mag erop vertrouwen dat Hij je écht vergeven heeft. De ruit tussen jou en God die vuil en beslagen was geraakt, is schoongewist. De zon kan weer ongehinderd naar binnen schijnen.

Verlang je ernaar om in het sacrament van Boete en Verzoening Gods vergeving te ontvangen, maar durf je niet naar een priester te stappen? Lees hier vijf vragen over de biecht. Hier (Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam) en hier (Twitteren met God) vind je informatie over hoe dat gaat, biechten. Je hoeft niet bang te zijn. Je kunt de priester gewoon zeggen dat je nog nooit hebt gebiecht. Hij zal dat echt niet raar of slecht vinden. Hij leidt je er stap voor stap doorheen. Je kunt bij elke priester biechten. Priesters zijn verplicht om alles wat ze in de biecht horen, absoluut geheim te houden.

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox