Vreugde als een wilde rivier

Foto: Daria Volkova – Unsplashed.com

In een overweging over de roeping van de eerste leerlingen, in het Evangelie van Johannes, nodigt Paus Franciscus ons uit om Gods roeping in liefde te ontvangen. Dit stukje Evangelie speelt zich af bij de Jordaan, de dag nadat Jezus door Johannes is gedoopt. Johannes wijst de twee leerlingen de Messias aan: ‘Zie, het Lam van God!’ Ze vertrouwen op het getuigenis van de Doper en volgen Jezus.

Jezus ziet hen, en vraagt ​​hen wat ze verlangen. Als ze Hem vragen: ‘Meester, waar verblijft Ge?’, antwoordt Jezus met: ‘Kom en zie’. Het gaat om een uitnodiging voor een ontmoeting, zegt de paus.

De twee leerlingen volgen Jezus en blijven die middag bij Hem. ‘Het is niet moeilijk je voor te stellen dat ze Hem vragen stelden en vooral naar Hem luisterden, en dat hun hart ontvlamde terwijl de Meester sprak’, zei de paus. ‘Hoewel het al avond is, ontdekken ze plotseling dat dat licht dat alleen God kan geven in hen uitbarstte’.

De paus gaat verder: ‘Wanneer ze vertrekken en terugkeren naar hun broeders, stroomt die vreugde, dat licht, uit hun hart als een woeste rivier. Een van de twee, Andreas, zegt tegen zijn broer Simon – die Jezus Petrus zal noemen – ‘Wij hebben de Messias gevonden’.’

God roept tot het leven, aldus de paus. ‘Hij roept tot geloof, en Hij roept tot een bepaalde staat in het leven. Gods eerste roeping is tot het leven. Daarmee maakt Hij ons tot personen. En het is een individuele roeping, want iedere mens is uniek. God roept ons tot geloof en om als kinderen van God deel uit te maken van Zijn familie. Ten slotte roept God ons tot een bepaalde staat in het leven: om onszelf te geven in het huwelijk, het priesterschap of het godgewijde leven.’

Dit zijn verschillende manieren om het plan te realiseren dat God voor ieder van ons heeft, en dat altijd een plan van liefde is, zegt Paus Franciscus. ‘De grote vreugde voor elke gelovige’, benadrukte hij, ‘is om gehoor te geven aan die oproep om je hele wezen aan te bieden in de dienst van God en de broeders en zusters. Er is geen reden tot angst of afwijzing. Gods roep is liefde en er moet alleen met liefde op worden gereageerd.’

Bron: Vatican News

De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: “Zie, het Lam Gods.” De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?” Ze zeiden tot Hem: “Rabbi” – vertaald betekent dit: Meester – “waar verblijft ge?” Hij zei hun: “Gaat mee om het te zien”. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: “Wij hebben de Messias:” – vertaald betekent dat: de Gezalfde – “gevonden,” en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas – dat betekent: Rots – genoemd worden.”
– Johannes 1:35-42 –

Lees ook
‘Gebed verandert de werkelijkheid’
Hier ben ik, ik luister
Wie, ík?
Wees niet bang!
Alles over roeping op onze website vind je hier

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox