Wie, ík?

Foto: Pixabay.com

Wat hebben een schaapherder, een jonge profeet, een jonge vrouw in een klein dorp en een stel vissers met elkaar gemeen? Mozes, Jeremia, Maria, Simon, Andreas, Jakobus en Johannes: ieder van hen hoorde Gods roepstem en gaf op zijn of haar eigen manier antwoord: ‘Hier ben ik’.

God roept iedereen bij naam, ook jou. Hij kent je beter dan jij jezelf kent. Hij wil dat je gelukkig bent en daarom wil Hij je de weg wijzen. Wil jij dat ook, zeg dan wat al die mensen die je voorgingen, ook zeiden: ‘Hier ben ik’.

Voordat ik verderga, wil ik je eerst dit zeggen:
Je bent uniek. Er is in de hele wereld maar één mens zoals jij.
Je bent geliefd. God houdt van je zoals je bent, je bent zijn geliefde kind, wat je ook doet.
Je bent gewild. God heeft je bestaan gewild en Hij wil dat je leeft.
Onthou dit goed, prent het in je hart en twijfel er nooit aan.

Iedereen is geroepen, jij ook

Bij het woord roeping denk je al snel aan een leven als broeder of zuster in een klooster, of als priester. Maar iedereen is geroepen, jij ook. Roeping is de levensvervulling die je ten diepste gelukkig maakt, en waarin de talenten en gaven die God je heeft gegeven, ten volle tot hun recht komen. Dat kan zijn in het huwelijks- en gezinsleven, in een gemeenschap van broeders of zusters, maar ook bijvoorbeeld in een bepaald beroep. En roeping gaat over de manier waarop jij met anderen omgaat: misschien kun je goed luisteren en weet je altijd de goede woorden te vinden om iemand te troosten of te bemoedigen. Of je hebt twee rechterhanden en je bent altijd bereid om even een klusje voor iemand te doen. Dat kan ook deel van je roeping zijn.

Maar hoe wéét je nou wat je roeping is?

Maar hoe wéét je nou wat je roeping is? Hoe kun je zien welke weg God jou wijst? Tja, daar is geen trucje voor. Onderscheiding (want zo noemen we het ontdekken van iemands roeping) is een weg die je samen met God gaat, en bij voorkeur loopt er iemand met je mee: een geestelijk begeleider. Dat kan de pastoor zijn, of een broeder of zuster, of iemand anders die je kan helpen om de stem van God te horen tussen al die andere stemmen die iets van je vragen. Die persoon stelt je soms ook een kritische vraag: is het nu Gods Wil die je doet, of je eigen wil? Gebed is heel belangrijk: stil worden en luisteren naar God.

Roeping is een weg van vertrouwen

Tot slot: wat jouw roeping is, kun je alleen geleidelijk aan ontdekken, gaandeweg je leven. Het is niet een moment in de tijd, een soort beroepskeuze. Het een weg van vertrouwen op God die van je houdt, die altijd bij je is en altijd voor je uit gaat. En het kan zijn dat Hij je onverwachte wegen laat gaan, die je zelf nooit gekozen had. Vertrouw maar op Hem, Hij heeft je vast!

Kijk hier ook eens naar: Follow God’s voice. Online op zoek naar je roeping onder begeleiding van een e-coach.
Alles over roeping op onze website: klik hier

“Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers – Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het meer; want het waren vissers. Hij sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren. Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem.”
– Matteus 4:18-22 –

Lees ook
Vergeving heelt je ziel
‘Gebed verandert de werkelijkheid’
Vaste grond

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox