“Hij pakte haar hánd?! Zónder te ontsmetten?!”

“Hij pakte haar hánd?! Zónder te ontsmetten?! Dat méén je niet! Afstand hield Hij dus ook niet! Droeg Hij wel een mondkapje?” Dat zou waarschijnlijk de reactie zijn als Jaïrus vandaag iemand zou vertellen over de genezing van zijn dochtertje (Marcus 5:41). De vreugde en opluchting van Jaïrus over zijn kind zouden het afleggen tegen de verontwaardiging dat Jezus niet deed aan social distancing en zich niet hield aan de hygiëneregels. In deze coronatijd lees ik het Evangelie met heel andere ogen. Jezus legt zieken de handen op, Hij wast zijn handen niet, Hij spreekt grote menigten toe, Hij raakt mensen aan…

Houdt er dan niemand afstand in het Evangelie? Lees verder

‘Houd je aan de regels als je Jezus wilt volgen’

De bisschoppen spreken in een video ieder een woord van bemoediging aan de gelovigen, nu het aantal besmettingen in snel tempo oploopt en de overheid strengere maatregelen heeft afgekondigd. Ze roepen iedereen op om deze maatregelen te volgen uit zorg voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf,” zegt kardinaal Eijk. En ook mgr. Van den Hende, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Lees verder en bekijk de video

Help, ik heb geen kwalitijd!

En weer is het niet gelukt om vandaag even tijd te maken voor Jezus in gebed, om je jarige vriendin te bellen, om echt te luisteren naar die collega. Werk, studie, de kinderen, sport, vrienden, sociale media, boodschappen, corona-nieuws….

Duizend dingen vragen je aandacht, de dag vliegt voorbij en ’s avonds heb je een vaag gevoel van ontevredenheid. Morgen dan maar weer proberen. Maar als je geen keuzes maakt, zal het ook morgen weer niet lukken…

Ga door met lezen en bekijk de video

Dom Erik Varden ocso tot bisschop gewijd

Op zaterdag 3 oktober heeft Dom Erik Varden ocso, voorheen abt van de Cisterciënzerabdij Mount St. Bernard in Engeland, in Trondheim (Noorwegen) de bisschopswijding ontvangen. Het is voor het eerst sinds de reformatie dat er weer een Noor op deze bisschopszetel zit. Dom Eriks voorgangers kwamen steeds uit Duitsland. Noorwegen telt 15.000 katholieken. Lees meer op de website van het Katholiek Nieuwsblad. Dom Erik is niet de eerste Trappist die tot bisschop wordt gewijd. In februari werd Dom Lode Vanhecke, abt van Orval, bisschop van Gent. Lees meer op Kerknet.be.

Aanbidding vanaf 4 okt elke zondagmiddag

Met ingang van zondag 4 oktober is er elke zondag Eucharistische aanbidding. Na de Noon om 14.30 uur wordt het Allerheiligste uitgesteld. Het Sacrament blijft op het altaar staan gedurende de Vespers. Aansluitend volgt het Lof, waarna het zal worden teruggebracht naar het tabernakel. Je bent van harte welkom om voor korte of langere tijd te bidden bij de Eucharistische Heer. Wat is Eucharistische aanbidding? Klik hier.

Kardinaal: corona-pandemie vraagt om volharding

In een pastorale brief aan de gelovigen van het aartsbisdom zegt kardinaal Eijk dat de coronaviruspandemie vraagt om volharding en geduld. We moeten volharden in ons gedrag dat rekening houdt met de zwakkeren in de samenleving. Want, aldus de kardinaal, “het zijn ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die de meeste risico’s lopen en het zijn vooral mensen in verzorgingshuizen en instellingen die vereenzaamden tijdens de lockdown, vooral als zij hun kinderen en kleinkinderen niet konden zien en omhelzen.”

Klik hier om verder te lezen

Rozenkransmaand

De maanden mei en oktober zijn toegewijd aan Maria. In april riep paus Franciscus de gelovigen in een brief op om de schoonheid van het rozenkransgebed thuis te herontdekken, juist in deze tijd van beproeving.

De paus schreef bovendien twee gebeden om de hulp van Maria af te smeken nu de wereld lijdt onder de gevolgen van het coronavirus.
Lees hier het bericht over de brief van de paus, en de gebeden.

In oktober zullen we iedere donderdag om 19.00 uur de rozenkrans bidden. Klik hier om online met ons mee te bidden.
Download hier een uitleg over het bidden van de rozenkrans. Of bekijk deze uitleg op Kerknet.


Retraite: Met Jesaja op weg naar Kerstmis


De advent is een tijd van verwachting. We verwachten de komst van het Licht, van de Messias: Jezus Christus, mensgeworden Woord van God door de maagd Maria. Aan de hand van Schriftteksten uit de profeet Jesaja bereiden we ons voor op Kerstmis, de komst van Jezus in de wereld. Wat hebben deze teksten ons nu te zeggen, en hoe kunnen ze ons helpen om Jezus ook in ons eigen leven, in ons eigen hart te verwachten?

Wanneer: ma 14 december namiddag t/m vrij 18 december namiddag
Door: zr. Gertrudis
Kosten: € 300 incl. linnenpakket
Opgave en meer informatie:gastenhuis@koningsoord.org
(De kosten mogen geen beletsel zijn voor deelname, vermeld het bij uw inschrijving als dit voor u geldt.)

Leven als kluizenaar: ‘De eenzaamheid voert me naar gebed’

Na veertig jaar monastiek leven in verschillende abdijen, meest recent in de Cisterciënzerabdij van Westmalle in België, vertrok broeder Guerric Aerden vorig jaar om aan een nieuw leven te beginnen: als kluizenaar in de Provence.
“Als kluizenaar leef ik op 1.000 km afstand van mijn medebroeders, familie en vrienden,” zegt br. Guerric in een interview met Kerknet.be. “Die afstand garandeert eenzaamheid. En die eenzaamheid, tegelijk met de natuur en de adembenemende stilte om me heen, voert me automatisch naar gebed en zelfconfrontatie.”
Lees hier het hele interview met br. Guerric op Kerknet.be.

Serie podcasts over mystiek

Op Ignis webmagazine spreekt Jezuïet Rob Faesen in een vierdelige podcastserie over christelijke mystiek. Het gaat natuurlijk over de mystiek van onder meer Ignatius van Loyola, maar ook over de minnemystiek van de Cisterciënzervaders Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry, Beatrijs van Nazareth en Jan van Ruusbroec. “Minne is de liefde tussen God en mens. Bernardus en Willem ontdekten de diepte daarvan door het Hooglied te lezen als een beeld voor de ontmoeting van God en de individuele mens”, aldus Faesen op de website.

Rob Faesen sj doceert Middelnederlandse mystieke literatuur aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven.