Zondag 4 juni. Feest van de H. Drie-eenheid.

Komend weekend vieren wij het feest van H. Drie-eenheid in de liturgie. Dit is altijd de zondag na Pinksteren.

Uit het boekje van Kard. Godfried Danneels ‘Met Drie aan tafel’ :

Christenen zijn ‘trinitarische’ mensen. Waarom? Omdat heel ons wezen en zijn bevloeid worden door die Liefde die ontspringt aan het Drie-ene hart van God.
We leven uit, van en naar die Liefde toe.
Uit God zijn we geboren; door een God van liefde worden we gedragen; naar die haard van liefde zijn we op weg.
De Drie-eenheid is Liefde zonder meer. En Liefde is onze hartslag en de zenuw van al ons doen en laten.
Van bij ons ontstaan tot aan het einde zijn we gevat in de omhelzing van die Liefde, gekoesterd in de heilige Drievuldigheid.
We zijn nooit eenzaam geweest en we zullen nooit alleen vallen. We zijn vrucht van een relatie en zelf ook relatie; dat ontvangen we van God. Jezus is om niets anders op de wereld gekomen, dan om ons te zeggen dat God Vader, Zoon en heilige Geest is.” (p.4)

Zo luidt ook de opdracht die Jezus zijn apostelen meegaf: Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.( Mt. 28, 19)

PINKSTEREN

Kom, o Geest, vervul ons hart met licht,
ontsteek in ons het vuur van uw Liefde!”

De leerlingen kenden Jezus tijdens zijn leven “van buiten af”,
als een “tegenover” hen zelf, ook na de verrijzenis…
tot Hij uit hun midden verdwijnt op Hemelvaart.

Op Pinksteren ontvangen ze, samen biddend rond Maria,
de Heilige Geest, de Adem Gods die hen “van binnenuit” vurig maakt,
wijs, helder, enthousiast, vreugdevol, vredevol, krachtig, één.

Ook in het meest intieme van ons hart
stort de Geest zijn Liefde en zijn Licht uit,
zijn Vrede, Troost, Zachtheid, Verkwikking, Verfrissing, Wijsheid.

Laten we naar Hem luisteren
en zijn subtiele bewegingen in ons hart volgen,
dan zullen stromen van Levend Water uit ons binnenste vloeien
en onszelf en de wereld rondom ons bezielen, vernieuwen en herscheppen.

“Kom, Adem Gods en vernieuw uw schepping!
Kom, geheime jubel in de tranen van de wereld.
Kom, overwinnend leven in de dood van de aarde.
Kom, Vader van de armen, hulp van de verdrukten.
Kom, Licht van de eeuwige waarheid”.

“Leg je toe op het innerlijk horen, kijk met de ogen van je hart en je zult door eigen ervaring leren” (St.Bernardus).

Weekend
Monastieke Ervaring
voor vrouwen die
een roeping
overwegen:
15-17 September 2023

Van 15 tot 17 september 2023 organiseren wij een weekend voor alleenstaande vrouwen die denken aan een religieuze of specifiek monastieke roeping. Het is een gelegenheid om kennis te maken met het Cisterciënzer leven en een ervaring op te doen van het evenwicht tussen gebed en werk.

Een ontmoeting met enkele zusters is mogelijk en er is begeleiding en ondersteuning mogelijk bij de onderscheiding van een roeping.

Ons eerstkomende Monastiek Ervaringsweekend voor een groepje zal zijn van 15 tot 17 September 2023

Als u belangstelling hiervoor hebt, kunt u contact opnemen per e-mail met Zr. Benedict, gastenzuster, thissen.benedict@gmail.com of telefonisch 06-17720771

Ervaring van monastiek leven tijdens een weekend

Een weekend Monastieke Ervaring is een ideale manier om een kijk te krijgen op het Cisterciënzer leven en hoe het beleefd wordt in onze abdij van Koningsoord. U maakt kennis met de gemeenschap en doet een ervaring op van het ritme van ons monastiek leven met z’n evenwicht tussen gebed, werk en contemplatie. Heb een gesprek voor begeleiding van uw roeping. Neem wat stille tijd in de abdijkerk en in de mooie natuur rond de abdij voor een biddende ontmoeting met God. U kunt ook wellicht anderen ontmoeten die over monastiek leven nadenken.

Wie kunnen eraan deelnemen?

Dit weekend is bedoeld voor alleenstaande vrouwen die onderzoeken of God hen misschien roept tot het monastieke leven. De nadruk zal liggen op hoe Gods roepstem te beluisteren in uw leven en iets te weten te komen over het Cisterciënzer leven in Koningsoord.

Route 

Aanwijzingen hoe u onze abdij kunt vinden, zie onder contact op deze website.

Contact

Zr. Benedict via 06-17720771 of thissen.benedict@gmail.com.

Volgend Weekend Monastieke Ervaring: 23- 25 februari 2024

Hoor je mij?


De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een actuele roepingenpagina: Hoor je mij? Verschillende gemeenschappen van zusters presenteren zich op deze pagina. Ook wij zijn er te vinden.

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Lees verder