Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via abdijkoningsoord.org wordt gedaan. De betaling wordt overgemaakt naar Abdij koningsoord die de betalingen beheert. Abdij koningsoord behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Abdij Koningsoord
Adres: Johannahoeveweg 79
E-mail: receptie@koningsoord.org
Telefoon: 026 – 446 48 86
KVK:   66575141

Rechten en plichten van Abdij koningsoord

Elke betaling die via abdijkoningsoord.org door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Abdij Koningsoord en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. Abdij Koningsoord neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Abdij Koningsoord bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Abdij Koningsoord de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
Abdij Koningsoord verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons privacy beleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.

Leer ons zo onze dagen te tellen
dat ons wijsheid des harten gewordt.

Psalm 90

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Ik geef mij op voor de volgende nieuwsbrief:(Vereist)
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!