Leven als kluizenaar: ‘De eenzaamheid voert me naar gebed’

Na veertig jaar monastiek leven in verschillende abdijen, meest recent in de Cisterciënzerabdij van Westmalle in België, vertrok broeder Guerric Aerden vorig jaar om aan een nieuw leven te beginnen: als kluizenaar in de Provence.
“Als kluizenaar leef ik op 1.000 km afstand van mijn medebroeders, familie en vrienden,” zegt br. Guerric in een interview met Kerknet.be. “Die afstand garandeert eenzaamheid. En die eenzaamheid, tegelijk met de natuur en de adembenemende stilte om me heen, voert me automatisch naar gebed en zelfconfrontatie.”
Lees hier het hele interview met br. Guerric op Kerknet.be.

Gezocht: uitvoerend econoom

Wij zijn een Rooms-katholieke monastieke gemeenschap van Cisterciënzer zusters (Trappistinnen) in Arnhem. Onze communiteit telt 19 zusters, en we richten ons leven geheel op God in stilte en gebed. We leven volgens de regel van Sint Benedictus, en het evenwicht tussen ‘ora et labora’ (gebed en werk) is de basis van ons dagelijks leven. We hebben verschillende ondernemingen en we voorzien in ons eigen levensonderhoud. Om dat evenwicht tussen gebed en werk in de huidige maatschappelijke en kerkelijke context te waarborgen, zoeken we een

ervaren uitvoerend econoom (16 uur per week)

om ons te ondersteunen in het beheer van de abdij. Hebt u zelf interesse of kent u iemand die deze functie zou kunnen vervullen? Bekijk hier het functieprofiel.

Serie podcasts over mystiek

Op Ignis webmagazine spreekt Jezuïet Rob Faesen in een vierdelige podcastserie over christelijke mystiek. Het gaat natuurlijk over de mystiek van onder meer Ignatius van Loyola, maar ook over de minnemystiek van de Cisterciënzervaders Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry, Beatrijs van Nazareth en Jan van Ruusbroec. “Minne is de liefde tussen God en mens. Bernardus en Willem ontdekten de diepte daarvan door het Hooglied te lezen als een beeld voor de ontmoeting van God en de individuele mens”, aldus Faesen op de website.

Rob Faesen sj doceert Middelnederlandse mystieke literatuur aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven.

‘Roeping is belangrijk om gelukkig te worden’

Iedereen heeft een roeping, maar het ontdekken van je roeping is vaak een uitdaging. Daarom organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden in oktober een roepingenweekend voor jongeren uit alle bisdommen. Roeping is belangrijk om gelukkig te worden, zegt Tjitze Tjepkema, pastoor van de Immanuelparochie in Zuidoost-Drenthe en medeorganisator van het roepingenweekend op de website van het Katholiek Nieuwsblad. “Ieder mens heeft ten diepste een roeping”, zegt hij. “Ik geloof dat God ons gelukkig wil maken en een bestemming voor ieder mens heeft, maar dat je wel moet zoeken naar die bestemming.”

Lees hier het artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad.
Lees hier het bericht over het roepingenweekend in Thuine.

Laten we bidden voor de schepping

Laten we bidden dat de hulpbronnen van de planeet niet zullen worden geplunderd, maar op een rechtvaardige en respectvolle manier zullen worden gedeeld. Dat is de gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand september. De paus heeft ook een videobericht gemaakt waarin hij alle gelovigen oproept hiervoor te bidden. 1 September is wereldgebedsdag voor de schepping.

Roepingenweekend Thuine

God roept ons allemaal. Soms lijkt het alsof Hij fluistert. Of zouden wij meer ons best moeten doen om zijn stem te kunnen verstaan?
Het bisdom Groningen/Leeuwarden organiseert van 16 t/m 18 oktober een roepingenweekend voor jongeren van 17-35 jaar. Het wordt gehouden in het klooster van de Franciscanessen in Thuine, Duitsland.

Doel van dit weekend is om andere jongeren te ontmoeten en om je met hen te oriënteren op je roeping.

Een weekend om je nog verder te verdiepen in je eigen roeping, om nog meer kennis op te doen van ons katholieke geloof en om vriendschap met gelovige leeftijdsgenoten te laten groeien.

Er is gelegenheid om samen naar Duitsland te reizen. Het weekend is ook toegankelijk voor jongeren van buiten het bisdom. Aanmelden vóór 1 oktober. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Op de website van het Aartsbisdom vind je ook informatie over dit weekend.
Lees hier een verslag van het vorige roepingenweekend.

Online documentaire toont leven Cisterciënzer monniken in Oeganda

Sinds 10 juli staat de nieuwe Engelstalige website van het Oegandese klooster Our Lady of Victoria online. Een bijzonder onderdeel van de website is een documentaire die een inkijkje geeft in het leven van de 24 monniken die hier, in het zuiden van Oeganda, samenleven in stilte, soberheid en solidariteit.

In de Oegandese abdij Our Lady of Victoria leven 24 monniken met 5 nationaliteiten samen, in stilte, eenvoud en onderlinge solidariteit.

In de online documentaire ‘The Monks of Kijonjo’ maakt de kijker kennis met de monniken van Kijonjo. De film geeft een eerlijk beeld van het Afrikaanse kloosterleven, de persoonlijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan en hoe het christelijk geloof zichtbaar wordt binnen de Afrikaanse context.

Lees het hele bericht op de website van Abdij Koningshoeven.

Getijdengebed weer openbaar

Met ingang van woensdag 1 juli is het getijdengebed in onze kerk weer toegankelijk voor bezoekers. Er is ruimte voor maximaal 12 personen, inclusief de gasten die in ons gastenhuis verblijven. De H. Mis op zondagen en hoogfeesten is alleen toegankelijk voor verblijfsgasten. Op donderdagen is de Lauden met Eucharistieviering wél openbaar, zij het dat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.
Voor het bijwonen van de vieringen gelden in verband met de corona-maatregelen verschillende voorwaarden.

Klik hier om het hele bericht te lezen