6 Aug Feest Gedaanteverandering van de Heer

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.

Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”

Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem.”

Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: “Staat op en weest niet bang.” Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus.

– Mattheus 17:1-8 –

Roepingenweekend Thuine

God roept ons allemaal. Soms lijkt het alsof Hij fluistert. Of zouden wij meer ons best moeten doen om zijn stem te kunnen verstaan?
Het bisdom Groningen/Leeuwarden organiseert van 16 t/m 18 oktober een roepingenweekend voor jongeren van 17-35 jaar. Het wordt gehouden in het klooster van de Franciscanessen in Thuine, Duitsland.

Doel van dit weekend is om andere jongeren te ontmoeten en om je met hen te oriënteren op je roeping.

Een weekend om je nog verder te verdiepen in je eigen roeping, om nog meer kennis op te doen van ons katholieke geloof en om vriendschap met gelovige leeftijdsgenoten te laten groeien.

Er is gelegenheid om samen naar Duitsland te reizen. Het weekend is ook toegankelijk voor jongeren van buiten het bisdom. Aanmelden vóór 1 oktober. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Lees hier een verslag van het vorige roepingenweekend.

Online documentaire toont leven Cisterciënzer monniken in Oeganda

Sinds 10 juli staat de nieuwe Engelstalige website van het Oegandese klooster Our Lady of Victoria online. Een bijzonder onderdeel van de website is een documentaire die een inkijkje geeft in het leven van de 24 monniken die hier, in het zuiden van Oeganda, samenleven in stilte, soberheid en solidariteit.

In de Oegandese abdij Our Lady of Victoria leven 24 monniken met 5 nationaliteiten samen, in stilte, eenvoud en onderlinge solidariteit.

In de online documentaire ‘The Monks of Kijonjo’ maakt de kijker kennis met de monniken van Kijonjo. De film geeft een eerlijk beeld van het Afrikaanse kloosterleven, de persoonlijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan en hoe het christelijk geloof zichtbaar wordt binnen de Afrikaanse context.

Lees het hele bericht op de website van Abdij Koningshoeven.