St. Willibrord

Geboren in 658 in het Engelse  Northumbrië , op zevenjarige leeftijd oblaat in het klooster te
Ripon bij York, op zijn 20 ste ingetreden in het Ierse Benedictijnerabdij van Rathmelsigi,
ontvangt Willibrord daar de priesterwijding als hij 30 is. De geleerde en schrijver Alcuinus
(+804) Abt van Tours, zegt over hem dat hij vervuld was van de geest van “peregrinatio”, de
mystieke wens om het aardse thuis te verruilen voor de bekering van heidense volken.

In 690 landde Willibrord met elf of twaalf gezellen op het Katwijkse strand, om in Friesland
te beginnen met de kerstening. Van daaruit bezocht hij een gebied dat zich uitstrekt van de
Lauwerszee tot België en Luxemburg toe. Hij was een doordacht organisator, want als eerste
zocht de bescherming van hofmeier Pepijn van Herstal en verzekerde zich van pauselijke
goedkeuring. In 695 werd hij door paus Sergius I tot aartsbisschop der Friezen gewijd,
waarbij hij de naam Clemens ontving. Zijn zetel te Utrecht werd een oud Romeins fort.
Hij stichtte de Abdij van Echternach, van waaruit hij zijn missietochten voorbereidde.
Vanaf 720 tot aan zijn dood in 736 kon Willibrord zich blijvend in Utrecht vestigen, nadat de
politieke rust na lange jaren was teruggekeerd. Op eigen verzoek werd hij begraven in
Echternach. Hier bevindt zich een deel zijn relieken, evenals in de kathedrale kerk van
Utrecht.

Hoor je mij?


De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een actuele roepingenpagina: Hoor je mij? Verschillende gemeenschappen van zusters presenteren zich op deze pagina. Ook wij zijn er te vinden.

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Lees verder

Dom Erik Varden ocso tot bisschop gewijd

Op zaterdag 3 oktober heeft Dom Erik Varden ocso, voorheen abt van de Cisterciënzerabdij Mount St. Bernard in Engeland, in Trondheim (Noorwegen) de bisschopswijding ontvangen. Het is voor het eerst sinds de reformatie dat er weer een Noor op deze bisschopszetel zit. Dom Eriks voorgangers kwamen steeds uit Duitsland. Noorwegen telt 15.000 katholieken. Lees meer op de website van het Katholiek Nieuwsblad. Dom Erik is niet de eerste Trappist die tot bisschop wordt gewijd. In februari werd Dom Lode Vanhecke, abt van Orval, bisschop van Gent. Lees meer op Kerknet.be.

Kardinaal: corona-pandemie vraagt om volharding

In een pastorale brief aan de gelovigen van het aartsbisdom zegt kardinaal Eijk dat de coronaviruspandemie vraagt om volharding en geduld. We moeten volharden in ons gedrag dat rekening houdt met de zwakkeren in de samenleving. Want, aldus de kardinaal, “het zijn ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die de meeste risico’s lopen en het zijn vooral mensen in verzorgingshuizen en instellingen die vereenzaamden tijdens de lockdown, vooral als zij hun kinderen en kleinkinderen niet konden zien en omhelzen.”

Klik hier om verder te lezen

Serie podcasts over mystiek

Op Ignis webmagazine spreekt Jezuïet Rob Faesen in een vierdelige podcastserie over christelijke mystiek. Het gaat natuurlijk over de mystiek van onder meer Ignatius van Loyola, maar ook over de minnemystiek van de Cisterciënzervaders Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry, Beatrijs van Nazareth en Jan van Ruusbroec. “Minne is de liefde tussen God en mens. Bernardus en Willem ontdekten de diepte daarvan door het Hooglied te lezen als een beeld voor de ontmoeting van God en de individuele mens”, aldus Faesen op de website.

Rob Faesen sj doceert Middelnederlandse mystieke literatuur aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven.