‘Gebed verandert de werkelijkheid’

Foto: Pixabay.com

Een actief gebedsleven helpt je om te groeien in een persoonlijke en diepe relatie met Jezus. Gebed is spreken met Jezus, naar Hem luisteren, Hem beschouwen, met Hem spreken zoals je met een vriend of vriendin spreekt. Gebed is de weg naar het hart van de Vader en het zal je leven veranderen. Dat zegt paus Franciscus in een video over zijn gebedsintentie voor de maand december.

Lees verder en bekijk de video

8 Dec Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Iconenatelier Abdij Koningsoord

Om maar meteen een misverstand op te helderen: op dit hoogfeest gedenken we níet dat Maria moeder is geworden en toch maagd is gebleven. De Kerk viert de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd precies negen maanden vóór haar geboorte, die volgens de traditie op 8 september heeft plaatsgevonden. Het gaat er namelijk om dat Maria al vanaf de conceptie (de ‘ontvangenis’) zonder zonde was, en dus ook vrij van de erfzonde. Want God had haar uitverkoren om de moeder te worden van zijn Zoon. Paus Pius IX kondigde dit dogma af in 1854.

Lees verder

Geef… als niemand het ziet

Foto: Pixabay.com

In deze sinterklaastijd moet ik denken aan wat Jezus zegt tegen de leerlingen (en dus ook tegen ons):
‘Als je barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.’ (Matteüs 6:3-4).

Op 5 december geven we elkaar presentjes, liefst met een mooi gedicht erbij. De cadeaus zijn steeds groter en kostbaarder geworden, het feest steeds commerciëler. En er is veel discussie over de aard van het sinterklaasfeest. Maar waar gaat het nou eigenlijk echt om?

Lees verder

Thuis (2)

Foto: Pixabay.com

Goed, nu dan het beloofde stukje over thuisblijven in corona-tijd. De vorige keer hebben we gezegd dat ergens thuis zijn te maken heeft met jezelf kunnen zijn. Hou die gedachte even vast, ik kom erop terug. Voor wie zich door de verscherpte maatregelen gedwongen ziet om thuis te blijven kan het een hele opgave zijn. Je wereld is plotseling een stuk kleiner geworden. En voor wie alleen woont, misschien ook wel een stuk eenzamer.

Wat nu? Het kan nog wel een tijd duren voordat we weer zoals voorheen zonder beperkingen bij elkaar op bezoek kunnen gaan. Zoveel tijd alleen doorbrengen kan een hele confrontatie zijn met jezelf: wie ben ik buiten de context van mijn werk, sport, vrienden, familie? Wie ben ik voor God?

Lees verder

Thuis

Foto: Pixabay.com

‘Kun je niet een stukje schrijven over thuisblijven in coronatijd?’ Ik heb er een tijdje over moeten nadenken. Voor ons als slotzusters is thuisblijven de normale situatie: wij zijn altijd thuis. Of toch niet? Wat is dat ‘thuis’ eigenlijk voor een plek? Laten we daar eerst eens naar kijken. De plaats waar we helemaal op ons gemak zijn, die vertrouwd is, waar we ons veilig voelen, noemen we ‘thuis’. Gasten die in ons gastenverblijf komen, zeggen wel eens dat ze hier ‘thuiskomen’. ‘Thuis’ hoeft blijkbaar niet per se je eigen huis te zijn.

Lees verder

‘Omgaan met de schepping is een bekeringsproces’

Foto: Pixabay.com

Cisterciënzers, de orde waartoe wij ook behoren, leven van het werk van hun handen. We zijn niet afhankelijk van anderen, maar voorzien zelf in ons levensonderhoud. De Cisterciënzerorde is van origine een ‘boerenorde’, en veel abdijen hadden – en hebben soms nog steeds – een boerenbedrijf. Denk maar aan de Abdij van Westmalle (ja, bier, maar ook koeien en schapen), en aan Abdij Lilbosch in Echt. De broeders in Echt houden (onder meer) varkens. Wat betekent de encycliek ‘Laudato Si’ voor hen?

Lees verder en bekijk de video

Geroepen in gemeenschap

Foto: Pixabay.com

Stel, er is een cirkel op de grond getrokken. Stel je voor dat deze cirkel de wereld is. Het middelpunt van de cirkel is God, en de lijnen van de omtrek naar het midden, zijn de wegen of levenswijzen van je medemensen. Naarmate je, in je verlangen om tot God te naderen, naar het midden gaat, kom je dichter bij God én bij je medemens. Dus hoe meer je je medemens nadert, hoe meer je tot God nadert. Het zijn de woorden van Dorotheus van Gaza, een woestijnmonnik die leefde in de zesde eeuw.

Je richten op God, Hem naderen vanuit een impuls die je…

Ik wil dat je leeft!

Gods weg op het spoor komen, God die je uitdaagt in het alledaagse, in de realiteit van jouw bestaan, hier en nu. Een leven dat zoveel vormen aan kan nemen, zoveel keuzes die open liggen. Gods weg voor jou is altijd een weg tot leven, tot vrijheid, tot echtheid.

Foto: Pixabay.com

Jij hebt gedroomd
van mij
en hebt mij
doen ontstaan
ik ben een voorstelling van Jou
een facet van jouw oneindigheid
ik ben geschapen
als een uniek wezen
Jij hebt een ontwerp van mij
hebt een plan met mij
er is iets
wat alleen ik kan doen

Wees niet bang!

Gevoelens van roeping tot het religieuze leven kunnen heel verwarrend zijn. Je denkt dat God je misschien wel roept om je hele leven aan Hem te wijden, als broeder of zuster. Het ene moment weet je het zéker, het andere moment denk je: ‘nee, toch niet… of wel?’ Op een gegeven moment zul je íets moeten doen: het laten vallen, of de stap zetten om te onderzoeken of het inderdaad jouw weg is. Het is goed om dan contact op te nemen met een priester of met de novicenmeester of novicenmeesteres van een klooster. Zij kunnen je helpen om te onderscheiden of het religieuze leven iets voor jou zou kunnen zijn. In deze video vertellen twee zusters en een broeder over hun roeping, en ze moedigen je aan om niet bang te zijn!

Bekijk de video Monnik of zuster worden, iets voor mij?

Word levend woord!

Abt Jacobus zei: ‘Niet slechts woorden zijn nodig, want de mensen van deze tijd gebruiken veel woorden, maar nodig is het werk. Dat zoekt men, en niet al die woorden die toch geen vrucht opleveren.’

Woorden onthullen en verhullen boodschap en boodschapper. Woorden willen gehoord en beluisterd worden. Ze roepen een antwoord op, zowel innerlijk als uiterlijk. Woorden zijn kostbaar en duurzaam. Zijn we dat niet vergeten in onze digitale cultuur? Zijn ze niet verworden tot wegwerpartikel, al te gemakkelijk inwisselbaar? En wat met de persoon daarachter?

Bij het woord hoort stilte, ervoor en erna, dat geeft…